Česká pobočka AFCEA na IDET 2015

Ve dnech 19.5. – 21.5.2015 se uskutečnit již 13 veletrh obranných a bezpečnostních technologií IDET.

Česká pobočka AFCEA je tradičním partnerem tohoto veletrhu a to již od jeho prvního ročníku. Nebylo tomu jinak ani letos.

 

Česká pobočka AFCEA se na IDET 2015 prezentovala následujícími aktivitami:
  1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí pracovníky, který proběhl dne 20. 5. 2015 v konferenčním sálu P4 ve 2. patře haly P BVV.
  2. Živé ukázky, prezentace a demonstrace schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti, které probíhaly průběžně ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2015 ve stánku 82 v hale P.

1. Odborný vzdělávací seminář:

Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí pracovníky

Česká pobočka AFCEA připravila odborný vzdělávací seminář „ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY“. Seminář byl určen pro vedoucí pracovníky státní správy a samosprávy, vedoucí pracovníky subjektů kritické infrastruktury státu, ale i dalším zájemcům, kteří se zajímají o problematiku kybernetické bezpečnosti i když nemají znalosti informačních technologií a informační bezpečnosti.

Cílem bylo poskytnout vedoucím pracovníkům základní znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v ČR a dopadů aktuálně platné legislativy. Semináře se celkově účastnilo 82 pracovníků, z nichž téměř 50 si ověřilo dosažené znalosti závěrečným testem a obdržením osvědčení o absolvování Odborného vzdělávacího semináře „ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY“.

Seminář se uskutečnil pod záštitou ředitele NBÚ, náčelníka generálního štábu AČR, rektora Univerzity obrany a rektora Policejní akademie

IDET loga

 

Prezentace z tohoto semináře jsou dostupné ke stažení níže:

 

Co je to kybernetická bezpečnost? Jiří Peterka Nezávislý konzultant a publicista, lektor na MFF UK Praha
Rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti Miroslav Nečas Člen výzkumného týmu „Aktuální kybernetické hrozby v ČR“
Jak se chovat v kyberprostoru Pavel Bezpalec Koordinátor Centra excelence ITU pro Kyberbezpečnosti, výzkumný pracovník ČVUT Praha
Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti Václav Borovička Národní bezpečnostní úřad
Jak by měl vedoucí pracovník prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti Jiří Sedláček NSMCluster

Partneři akce:

partneri1

 

Fotogalerie z semináře

2. Živé ukázky, prezentace a demonstrace schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Živé ukázky, prezentace a demonstrace schopností odborných partnerů AFCEA v oblasti kybernetické bezpečnosti probíhaly na stánku AFCEA v hale P ve dnech 19.5. až 21.5. 2015. Návštěvníci měli možnost shlédnout živé ukázky kybernetických útoků, jejich detekci, následnou analýzu i možné postupy, jak nejen eliminovat jejich dopady, ale rovněž jak útokům úspěšně a efektivně předcházet díky prevenci a to jak na úrovni organizačních opatření daných subjektů, tak pomocí účinných IT nástrojů.

Prezentovali zde:

  • Národní bezpečnostní úřad – Národní centrum kybernetické bezpečnosti
  • CERT Ministerstva obrany
  • CZ.NIC
  • Univerzita obrany
  • Masarykova univerzita (KYPO)
  • SOCCR Ministerstva vnitra ČR

Mimo plánovaný program živých ukázek měli návštěvníci možnost diskutovat s předními představiteli výše uvedených odborných partnerů AFCEA nad zkušenostmi z projektů vědy a výzkumu, které v současné době probíhají na půdě českých univerzit.

Fotogalerie z dění na stánku AFCEA