O soutěži

 

Soutěž v kybernetické bezpečnosti – ročník 2021/22

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2021/2022 šestý ročník české Národní soutěže v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 25 let.

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association) a Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.. Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou.

Popis soutěže

 • Kybernetická soutěž je soutěží nejen středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
 • V rámci soutěže budou vytvořeny podklady, které mohou nejen středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.
 • Soutěž je organizována pro všechny studenty základních, středních a vysokých škol v České republice věkové kategorie 9 až 25 let.
 • Soutěž je rozdělena do tří kol:
  • První „OSVĚTOVÉ“ kolo probíhá elektronicky
  • Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo probíhá elektronicky
  • Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo probíhá presenčně
 • Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k účasti na letním soustředění spoluorganizovaném ČVUT a Kybernetickým polygonem, Masarykovy univerzity v Brně.

 

Partneři soutěže – ročník 2021/22

Soutěž podpořila řada odborných a mediální partnerů, kteří se podílejí na přípravě odborné části soutěže, tak i na její mediální propagaci.

Generální partneři

corpus
gordic

Hlavní partner

cetin

Poskytovatel infrastruktury soutěžního portálu

dataspring

Tvůrce soutěžní aplikace založené na LimeSurvey

corpus

Odborní a ostatní partneři

 • alef
  cdis
  ey
  fidelis

  flowmon

  kypo
  microsoft
  nakit
  PaloAlto
  S&T
  sitport
  nakit
  skoda
  tovek
  trend
  trimcon
  tsoft
 • Mediální partneři

 • dsm
  fff
  ppa
  rizeniskoly

 

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 16.12.2021