O soutěži

 

 

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. a její partneři pořádají ve školním roce 2022/2023 sedmý ročník národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 24 let..

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

 

Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavními odbornými garanty jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú..

Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou (více zde).