European Cyber Security Challenge 2021

Co je ECSC?

ECSC (European Cyber Security Challenge) je celoevropská soutěž zaměřená na kybernetickou bezpečnost, jejímž cílem je vyhledávání talentů v oblasti Cyber Security v rámci celé Evropy a také zvyšování povědomí o jejím významu ve veřejném prostoru.

Soutěž je od roku 2014 každoročně pořádána některou z členských zemí EU pod záštitou Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

28.9. až 1.10. 2021 se ECSC uskuteční v Praze a pořádá ji česká pobočka AFCEA, v rámci aktivit evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM) (více informací na https://cybersecuritymonth.eu/).

Špičkové evropské týmy změří své síly v penetračních testech, kryptografii, reverzním inženýrství, forenzní analýze a dalších náročných úlohách.

Vedle dvoudenního soutěžního maratonu proběhne dne 30. 9. 2021 také významná konference zaměřená na oblast kybernetické bezpečnosti ve spojení s umělou inteligencí. Na ní se představí jak odborníci z oboru, tak i samotní účastníci soutěže se svými prezentacemi. Více informací o konferenci je k dispozici na https://mamozekjestesanci.cz/cs.html.

Celou soutěž bude možno sledovat živě prostřednictvím studia Horizon News na webových stránkách www.ecsc2021.cz, kde kromě komentovaného živého přenosu najdete i rozhovory s odborníky, partnery a dalšími zajímavými osobnosti z oblasti kybernetické bezpečnosti. Kromě výše zmíněných webových stránek můžete informace o soutěži již nyní sledovat také na sociálních sítích https://www.facebook.com/ecsc2021, https://www.instagram.com/ecsc2021/ nebo https://twitter.com/ecsc2021.

Proč ECSC 2021 v Praze?

AFCEA, coby organizátor české národní soutěže, byla v roce 2019 oslovena agenturou ENISA s nabídkou na pořádání ECSC, a to především na základě aktivní účasti českého národního týmu na ECSC (počínaje rokem 2017) a spolupráce organizátorů s ENISA v této oblasti. ECSC 2022 je plánováno v Rakousku a v roce 2023 v Norsku.

Co je cílem ECSC 2021 v Praze?

Hlavním cílem je prezentovat Českou republiku jako zemi s nejpropracovanějším systémem středoškolského vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Tento zdroj talentů řeší nedostatek špičkových specialistů, se kterým se celý obor v současnosti potýká. Jedná se o významnou mezinárodní akci realizovanou před zahájením českého předsednictví v Radě EU.

ECSC dále umožní zviditelnění všech zapojených partnerů a představení České republiky jako:

  • moderní, vzdělané a otevřené společnosti, která je aktivní v oblasti inovací, digitální agendy, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a obrany, a to ve všech oblastech – legislativa, osvěta, vzdělávání, podpora business aktivit, organizace ochrany a obrany kritických systémů
  • významného člena Evropské unie a důležitého partnera ve středoevropském prostoru
  • bezpečného místa pro inovativní podnikání
  • země tradičních hodnot s bohatou historií i přírodními krásami

Kdo se účastní ECSC?

ECSC je určeno studentům základních, středních a vysokých škol do 25 let.
Soutěží mezi sebou desetičlenné národní týmy doplněné doprovodem (v počtu až 7 osob – náhradníci, trenéři, funkcionáři). K účasti na ECSC2021 v Praze je přihlášeno 21 soutěžních týmů, tedy cca 500 účastníků – odborníků a funkcionářů z oblasti kybernetické bezpečnosti z celé Evropské unie a Kanada v roli pozorovatele z neunijních zemí.

Partneři

Hlavním odborným garantem soutěže je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a dále ji podporují státní instituce jako vysoké školy, neziskové asociace zabývající se kybernetickou bezpečností a obecně obranou v digitálním prostoru.

Technickým garantem akce jsou společnosti Cisco Systems a Alef Nula. Ti komplexně zajištují a zabezpečují infrastrukturu, na které se soutěž odehraje.

Technologickým partnerem je společnost CETIN a.s.

Generálním partnerem je společnost Palo Alto Networks – globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dalšími významnými partnery jsou GORDIC spol. s.r.o., ČEZ, a.s., MZV ČR, PWC, Noerr, Corpus Solutions a.s., ICZ, a.s., NAKIT a Státní tiskárna cenin.