Programové zaměření

na období 2019/2020

 

Motto České pobočky AFCEA pro období 2019/2020:

Stavíme na tradicích uplynulých 25. let, vytváříme kybernetickou budoucnost

 

Hlavní úlohou České pobočky AFCEA na období 2019/2020 je kontinuální zkvalitňování platformy spolupráce mezi komerční sférou, strategickými silovými resorty a institucemi v oblasti obrany a bezpečnosti ČR, tj. zejména s rezorty MO a MV, IZS institucemi NBÚ, NÚKIB, BIS, ČTÚ a ÚOOÚ, universitním prostředím a i dalšími asociacemi působících v oblastech zájmů AFCEA.
Hlavním cílem České pobočky AFCEA je dlouhodobě a aktivně tvořit nezávislý, odborný prostor pro sdílení a předávání expertních znalostí a zkušeností z oblasti ICT (C5ISTAR) mezi všemi spolupracujícími subjekty s AFCEA.

To znamená především:
 • Zviditelnit Českou pobočku AFCEA u rozhodovacích orgánů MO, MV a dalších institucí veřejné správy v oblasti obrany a bezpečnosti a tím umožnit další rozvoj a koordinaci vzájemné spolupráce
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s Generálním štábem AČR v oblasti komunikačních a informačních technologií (C5ISTAR), především pak se zástupci agentury KIS, odborem bezpečnosti MO ČR a Vojenským zpravodajstvím.
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s resortem MV, včetně odborů KIS složek integrovaného záchranného systému, dále prohlubovat spolupráci s BIS
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s NBÚ, NÚKIB a ČTÚ, případně s dalšími institucemi a jejich složkami zodpovědnými za rozvoj komunikačních, informačních a bezpečnostních technologií
 • Prohlubovat spolupráci s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi MO a MV, tj. zejména s Policejní akademií ČR v Praze, s Univerzitou obrany a VTÚ, s. p.
 • Vytvářet prostředí a podmínky pro rozšíření počtu tzv. YOUNG AFCEAN České pobočky AFCEA a jejich začlenění do členské základny asociace, a to jak formou podpory tzv. Studentských klubů, tak i aktivitami jako jsou osvětové a odborné akce, soutěže a soustředění pro studenty středních a vysokých škol
 • Vytvářet podmínky a udržovat spolupráci členů České pobočky AFCEA s ostatními pobočkami AFCEA, zejména v regionu CEE, evropským vedením AFCEA a vedením AFCEA International.
Klíčové akce roku 2019/2020
 • Ve spolupráci s Agenturou komunikačních a informačních systémů AČR budovat silnou platformu pro řešení stávajících a nových výzev v oblasti ICT (C5ISTAR)
 • Podpora činnosti pracovních skupin Kybernetická bezpečnost, Ochrana Obyvatelstva a Inteligence včetně podpory organizace AFCEA bezpečnostních seminářů, především pak v organizaci seminářů, workshopů a dalších osvětově-odborných aktivit
 • Podpora vzdělání, nastavení spolupráce s Univerzitou Obrany ČR a aktivní zapojení se do vzdělávacích programů univerzity. Pokračování v široké spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze. Větší zapojení technických univerzit (ČVUT, VÚT).
 • Podpora tvorby aktivních záloh MO ČR v oblasti komunikačních a informačních systémů
 • Reprezentace České pobočky AFCEA na mezinárodních akcích pořádaných vedením AFCEA Europe a AFCEA International, zejména NITEC a TechNet Europe
 • Úspěšné dokončení 3. ročníku Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti a realizace 4. ročníku soutěže. Podpora aktivit a účast na aktivitách ENISA European Cyber Security Challenge (ECSC)
 • Příprava organizace evropského finále ECSC 2021 v České republice
 • Aktivní podpora Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ENISA ECSM)
 • Podpora úpravy a rozvoje právního prostředí pro kybernetickou společnost a ochranu osobních údajů a související témata (například autonomní auta, chytrá města apod.)

V neposlední řadě je velmi důležitou aktivitou všech členů České pobočky AFCEA prohlubování svých schopností v oblastech zájmu AFCEA tak, aby asociace nadále plnila svůj účel platformy odbornosti a nezávislosti.