Český slovník pojmů kybernetické bezpečnosti

Členové pracovní skupiny AFCEA – Kybernetická bezpečnost ve spolupráci s českými odborníky na kybernetickou bezpečnost zveřejnili první oficiální český slovník pojmů kybernetické bezpečnosti. Nultá verze byla prezentována na mezinárodní odborné konferenci Kybernetická bezpečnost a obrana – ITTE 2011.

První oficiální verze českého výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR a nově vznikající Národní centrum kybernetické bezpečnosti byla vydána při příležitosti mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 v květnu 2012 v Praze. Slovník vydala Česká pobočka AFCEA a Policejní akademie ČR pod ISBN: 978-80-7251-378-9. V červenci 2012 byla publikována elektronická verze slovníku ve formátu PDF pod ISBN 978-80-7251-377-2.

Ocenění

Dne 14. února 2014, v rámci 21. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP), do kterého bylo přihlášeno 91 titulů, odborná porota složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, udělila elekronické verzi Česko-anglickému a anglicko-českému slovníku kybernetické bezpečnosti Cenu poroty za elektronický slovník.

Aktuální elektronická verze slovníku (ISBN 978-80-908388-4-0) ke stažení zde.

Budoucí plány

Slovník bude pravidelně aktualizován a rozšiřován. Máte-li zájem zapojit se do odborné diskuse, kontaktujte nás prosím prostřednictvím cyber@cybersecurity.czThe members of AFCEA Cyber Security Working Group in co-operation with Czech cyber security experts published first official Czech Cyber Security Glossary. The first draft was presented during the international Cyber Security and Defence conference – ITTE 2011.

In occasion of the international conference TechNet Europe & ITTE 2012, AFCEA Czech Chapter and Police Academy of the Czech Republic published first official Czech Dictionary on Cyber Security under ISBN 978-80-7251-378-9. This issue was published under patronage of National Security Authority of the Czech Republic and new National Centre for Cyber Security. In July 2012 the first electronical PDF version was published under ISBN 978-80-7251-377-2.

In 2013 we extended and updated first version of the Glossary and created The second edition, which was published by AFCEA Czech Chapter and Police Academy of the Czech Republic under ISBN 978-80-7251-397-0.

In 2014 the Czech republic implemented new Cyber Security Law. As a reaction to new legislation in year 2015 we extended and updated the glossary and the authors in cooperation with AFCEA Czech Chapter and Police Academy of the Czech Republic in Prague published third edition under ISBN 978-80-7251-436-6.

The actual electronical version (ISBN 978-80-908388-4-0) is available here.

Awards

On 14th February 2014, on the occasion of the 21st anniversary of the DICTIONARY OF THE YEAR competition, organized by the Czech Union of Interpreters and Translators (JTP), the evaluation committee made up of professional translators and interpreters from the Czech Republic and Slovakia and other experts, awarded the electronic version of „Czech-English and English-Czech Cyber Glossary“ the Jury Award for an electronic dictionary. A total of 91 titles were submitted for the competition.

Future plans

The dictionary will be updated every year. If you would like to participate on this work please contact us via cyber@cybersecurity.cz.