Programové zaměření

Pracovní skupina PS07 Inteligence

1. oblast Nestrukturovaná data

 1. Převod zvuku a obrazu do textu, tokenizace, zpracování multimédí, extrakce symbolů, převod nestrukturovaných dat na strukturovaná
 2. Kvalita dat, čištění, Data Governance, správa metadat, správa životního cyklu dat, číselníky.
 3. Extrakce entit, rozpoznání entit, sjednocení entit, analýza sentimentu + další obohacování dat.
 4. Metody vyhledávání, lingvistika jmen.
 5. Ontologie – možnosti, metodiky, přístupy, řešení, IT přístupy, slovníky, klasifikace, koncepty popisu (modelování) reality v počítači, dynamická ontologie.
 6. Využití biometrie k pochopení souvislostí.

2. oblast Strukturovaná data

 1. Prediktivní analytika.
 2. Vzorce jednání (Patterns) – jejich definice, detekce (Malicious, Suspicious např. v logech Cyber
 3. Security), stanovení Baseline chování ve velkých datech a identifikace anomálií (minimalizace false positive).
 4. IoT a big data z nich a analytika nad tím (přístupové systémy, Smart Grids, Smart Devices,…) specificky ve státní správě. informační a komunikační systémy KII
 5. Ontologie – možnosti, metodiky, přístupy, řešení, IT přístupy, slovníky, klasifikace, koncepty popisu (modelování) reality v počítači, dynamická ontologie.

3. oblast Vzdělávání analytiků

 1. Vzdělávání analytiků, odborný profil a osnovy vzdělávacích kurzů.
 2. Zmapování stavu v ČR (státní správa, komerce) – kdo má nějaká takováto řešení a řešení na co.
 3. Trendy v datové analýze.
 4. Pojmenování potřeb