Programové zaměření

Pracovní skupina PS07 Intelligence

Hlavní témata akcí na rok 2023

  • Využívání umělé inteligence a technologií pro vizualizaci a sdílení informací pro zvyšování kognitivních schopností člověka
  • Nástroje a metody pro detekci, analýzu a atribuci útoků v kybernetickém prostoru vedených za účelem organizované trestné činnosti nebo nepřátelské manipulace vědomí obyvatel.
  • Metody vytěžování a využívání různorodých informačních zdrojů (OSINT, SOCMINT, COMINT, SIGINT, IMINT,CIBINT, FININT,  Darknet) .

Konkrétní akce v roce 2023

9. 2. Druhý kulatý stůl k tématu „Cognitive Warfare“
6. 3. Diskuze k přijetí závěrů z kulatých stolů k tématu „Cognitive Warfare“
4. 5. OSINT, SOCMINT, Darknet – „state of the art“
11. 5. Využívání umělé inteligence ve velení, řízení a digitálního bojiště II
15. 6. Využití umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality v bezpečnostní komunitě
9. 11. Záštita a odborná podpora při sestavování programu konference „Má mozek ještě šanci?