O nás

Pracovní skupina PS07 Intelligence

Poslání pracovní skupiny:

Posláním pracovní skupiny je prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci mezi státními institucemi, akademickým sektorem a komerčními subjekty v oblasti obrany a národní bezpečnosti prostřednictvím těchto aktivit v rámci programového zaměření:

 1. SEM: semináře o novinkách, dovednostech a příkladech užití
 2. FGR: kulaté stoly či workshopy s cílovými skupinami (focus group)
 3. PRO: projekty naplňující potřeby cílových skupin

Programové zaměření:

Technologie pro zlepšování, manipulaci či náhradu rozhodování člověka a rozvoj individuálních a týmových schopností vytvářet informační produkty pro podporu rozhodování, velení a řízení:

 1. Emerging disruptive technologies“ – umělá inteligence, analýza velkých dat, virtuální a rozšířená realita a další nastupující a  přelomové technologie pro:
  • zlepšování kognitivních a rozhodovacích schopností člověka ve složitých a dynamických prostředích a ekosystémech, jako jsou kybernetické hrozby, krizové situace nebo vojenské operace v komplexním, multidoménovém a digitálním válčišti,
  • tvorba symbiotických systémů pro zvyšování situačního povědomí a podporu rozhodování s různou mírou převzetí odpovědnosti člověka za rozhodování (human in/on/out of the loop),
  • defenzivní i ofenzivní formy vedení vojenských operací v kognitivní doméně (Cognitiwe Warfare), tj. manipulace vědomí a rozhodovacích procesů člověka.
 2. Analytical / Intelligence Tradecraft“ – schopnosti analytiků efektivně využívat a zpracovávat různorodá data do podoby využitelných znalostí (actionable intellgence) a ty pak komunikovat a prezentovat lidem odpovědným za rozhodování (decision makers):
  • využívání a propojování různých zdrojů dat (OSINT, SIGINT, IMINT, HUMINT),
  • tvorba a ověřování hypotéz, formulace a komunikace závěrů a doporučení,
  • tvorba výstupů pro podporu rozhodování (Observe, Orient, Decide, Act).
 3. Knowledge Government  (kGovernment)“ – schopnost subjektů efektivně sdílet a analyzovat informace potřebné ke vzájemné součinnosti nebo k naplňování cílů subjektu nadřízeného:
  • formulace „Key Intelligence Topics / Key Intelligence Questions“,
  • postupy pro efektivní a bezpečné sdílení informací a znalostí,
  • syntéza poznatků a tvorba sdíleného situačního povědomí.