O nás

Pracovní skupina AFCEA – Kybernetická bezpečnost vznikla na základě programového záměru České pobočky AFCEA schváleného v roce 2008. Pracovní skupina oficiálně záhájila svou činnost v roce 2011.

Poslání pracovní skupiny

Posláním pracovní skupiny je identifikace a definice společných, existujících a vznikajících otevřených standardů, pravidel, procesů, principů, postupů a technik pro dosažení schopností vzájemné kooperace veřejné správy, podnikatelských subjektů a akademické sféry v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany.

Cíle pracovní skupiny

 • Všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany
 • Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty a akademickou sférou
 • Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou problematikou, zejména v teritoriu Visegrad-3 (Česko, Slovensko, Polsko)
 • Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací a vyrozumívací systémy (CSIRT)
 • Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů
 • Stanovení profilu bezpečnostních expertů požadovaného po vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí
 • Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů
 • Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost
 • Získání finančních dotací z EU a NATO pro podporu všeobecné osvěty, vzdělávání a odborných aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti

Základní témata pracovní skupiny

 • Definice terminologie, vymezení kybernetické bezpečnosti (Cyber Security) a kybernetické ochrany (Cyber Defense)
 • Standardizace a legislativní podpora
 • Podpora vzdělávání
 • Cvičení a simulace
 • Všeobecná osvěta
 • Mezinárodní spolupráce