O nás

Pracovní skupina vznikla v roce 2015 na základě programového záměru České pobočky AFCEA, která dlouhodobě zaměřuje svou pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií v oblasti bezpečnosti.

Poslání pracovní skupiny

Identifikace a stanovení vhodných informačních technologií včetně podpory vědy a výzkumu v souladu úkoly definovanými v „Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“.

Cíle pracovní skupiny

  • Široká spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva
  • Pořádání tematicky zaměřených národních i mezinárodních seminářů a konferencí
  • Definice požadavků pro sběr a výměnu informací (včetně modelovacích a simulačních systémů) v rámci přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení
  • Podpora vědy a výzkumu v oblasti informačních technologií
  • Využití zjištěných závěrů při diskusi a tvorbě legislativních úprav

Více informací najdete na stránkách  Ochrana měkkých cílů (ochranamekkychcilu.eu)