Česká pobočka AFCEA

Kdo jsme

Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Česká pobočka AFCEA byla založena 5. května 1993.

Českou pobočku AFCEA řídí třináctičlenná rada. V čele rady stojí prezident pobočky. V současné době je prezidentem Ing. Tomáš Müller. Radu dále tvoří tři viceprezidenti, sekretář pobočky, sekretář programového viceprezidenta, pokladník a šest členů rady.

Česká pobočka AFCEA má čestné viceprezidenty, kterými jsou: armádní generál v.z. Ing. Vlastimil Picek, generálporučík Ing. Jan Kaše, MSc., generálporučík v.z. Ing. Jiří Baloun, doc. RNDr. Josef Požár, CSc, Ing. Jaroslav Pejčoch, Dr. Josef Veselý, brigádní generál Ing. František Ridzák.

Mezinárodní význam

V současné době asociace sdružuje více než 35.000 individuálních a více než 2.000 kolektivních členů ve více než 130 pobočkách po celém světě.

Centrála asociace AFCEA International sídlí ve Fairfaxu ve státě Virginia, USA. Evropské vedení AFCEA Europe sídlí v belgickém Bruselu.

AFCEA vznikla v roce 1946 ve Spojených státech amerických na základě snahy příslušníků Spojovacího vojska amerických vzdušných sil vytvořit nezávislé odborné fórum zabývající se otázkami komunikačních, elektronických a informačních systémů nejen v podmínkách ozbrojených a bezpečnostních sil.

Významné aktivity

Mezi naše nejvýznamnější akce patří každoroční mezinárodní konference ITTE pořádaná od roku 1998. Česká pobočka AFCEA je rovněž spoluorganizátorem odborných doprovodných akcí mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET a Future Forces Forum – mezinárodní platformy pro obranu a bezpečnost, která v této oblasti propojuje průmysl, vědu a výzkum se státní správou. Jedná se o mezinárodní výstavu a široký mezinárodní odborný program. V Praze se tak potkávají experti z celého světa včetně zástupců NATO, EDA a ostatních struktur EU.

Od roku 2004 organizujeme odborné akce v rámci pracovní skupiny Digitalizace zájmového prostoru a od roku 2010 semináře a odborné akce v rámci pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost.

Česká pobočka AFCEA má uzavřenou dohodu o spolupráci s Generálním štábem armády České republiky, s Policejní akademií České republiky v Praze a Univerzitou obrany v Brně.

Česká pobočka AFCEA pravidelně organizuje odborné konference a semináře v oblasti informačních a komunikačních technologií a bezpečnostních aspektů. Od roku 1993 jsme uspořádali více než 50 mezinárodních konferencí a více než 100 odborných seminářů a klubových akcí.

Česká pobočka Armed Forces Communications & Electronics Association (AFCEA) je neziskovou a vzdělávací organizací, jejímž posláním je vytváření profesionálního fóra pro vedení etického a efektivního dialogu mezi odborníky reprezentujícími členskou základnu a zástupci silových resortů, státní správy a akademické obce České republiky.