Česká pobočka AFCEA

Kdo jsme

Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Česká pobočka AFCEA byla založena 5. května 1993.

Českou pobočku AFCEA řídí třináctičlenná rada. V čele rady stojí prezident pobočky. V současné době je prezidentem Ing. Tomáš Müller. Radu dále tvoří tři viceprezidenti, sekretář pobočky, sekretář programového viceprezidenta, pokladník a šest členů rady.

Česká pobočka AFCEA má v současné době šest čestných viceprezidentů, kterými jsou armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A., ; armádní generál v.z.  Ing. Vlastimil Picek, generálmajor Ing. Jan Kaše, generálporučík v.z. Ing. Jiří Baloun, doc., RNDr. Josef Požár, CSc a Ing. Jaroslav Pejčoch.

Mezinárodní význam

V současné době asociace sdružuje více než 35.000 individuálních a více než 2.000 kolektivních členů ve více než 130 pobočkách po celém světě.

Centrála asociace AFCEA International sídlí ve Fairfaxu ve státě Virginia, USA. Evropské vedení AFCEA Europe sídlí v belgickém Bruselu.

AFCEA vznikla v roce 1946 ve Spojených státech amerických na základě snahy příslušníků Spojovacího vojska amerických vzdušných sil vytvořit nezávislé odborné fórum zabývající se otázkami komunikačních, elektronických a informačních systémů nejen v podmínkách ozbrojených a bezpečnostních sil.

Významné aktivity

Mezi naše nejvýznamnější akce patří každoroční mezinárodní konference ITTE pořádaná od roku 1998. Česká pobočka AFCEA je rovněž spoluorganizátorem odborných doprovodných akcí mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET a Future Forces Forum – mezinárodní platformy pro obranu a bezpečnost, která v této oblasti propojuje průmysl, vědu a výzkum se státní správou. Jedná se o mezinárodní výstavu a široký mezinárodní odborný program. V Praze se tak potkávají experti z celého světa včetně zástupců NATO, EDA a ostatních struktur EU.

Od roku 2004 organizujeme odborné akce v rámci pracovní skupiny Digitalizace zájmového prostoru a od roku 2010 semináře a odborné akce v rámci pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost.

Česká pobočka AFCEA má uzavřenou dohodu o spolupráci s Generálním štábem armády České republiky, s Policejní akademií České republiky v Praze a Univerzitou obrany v Brně.

Česká pobočka AFCEA pravidelně organizuje odborné konference a semináře v oblasti informačních a komunikačních technologií a bezpečnostních aspektů. Od roku 1993 jsme uspořádali více než 50 mezinárodních konferencí a více než 100 odborných seminářů a klubových akcí.

Česká pobočka Armed Forces Communications & Electronics Association (AFCEA) je neziskovou a vzdělávací organizací, jejímž posláním je vytváření profesionálního fóra pro vedení etického a efektivního dialogu mezi odborníky reprezentujícími členskou základnu a zástupci silových resortů, státní správy a akademické obce České republiky.