Spojovací vojsko

Česká pobočka AFCEA spolupracuje s Armádou České republiky od svého založení, tedy od roku 1993. Memorandum o spolupráci, podepsané mezi Generálním štábem Armády České republiky a Českou pobočkou AFCEA, je ze dne 14. ledna 2015.

Spolupráce ze strany GŠ AČR je realizovaná prostřednictvím Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (Spojovacím vojskem) a to zejména pro účely spolupráce v rámci vzdělávacích a odborných aktivit.

Příkladem společné odborné aktivity je každoroční organizace konference Spojovací vojsko, která se od roku 2019 pořádá ve vojenských výcvikových prostorech. Konference je zaměřena na odborné prezentace, praktické ukázky, interaktivní diskuze a kulaté stoly o současných a budoucích komunikačních a informačních systémech Armády České republiky.

Česká pobočka AFCEA aktivně podporuje rozvoj spojovacího vojska i kampaň Spojař nové generace, jejímž cílem je výchova nové generace ICT odborníků. V minulosti rovněž organizovala kulaté stoly na téma Aktivní zálohy ve Spojovacím vojsku Armády České republiky.

Odkazy:

https://spojar.army.cz/

Náborový leták pro zájemce s výučním listem ke stažení
https://spojar.army.cz/wp-content/uploads/2023/01/SNG-ACR-vyucni-list.pdf

Náborový leták pro zájemce s maturitou ke stažení
https://spojar.army.cz/wp-content/uploads/2023/01/SNG-ACR-maturita.pdf

Náborový leták pro zájemce s vysokou školou ke stažení
https://spojar.army.cz/wp-content/uploads/2023/01/SNG-ACR-Vysoka-skola.pdf

Náborový leták pro zájemce o studium na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO ke stažení
/wp-content/uploads/2023/03/SNG-Moravska-Trebova-scaled-1.jpg