Konference spojovacího vojska ukázala ICT budoucnost

Ve dnech 7. 6. – 8. 6. 2023 proběhla v Lipníku nad Bečvou konference Spojovací vojsko 2023. Cílem setkání byla prezentace nejnovějších technologií, předávání si vzájemných zkušeností a navázání mezinárodních spoluprací. Přípravný výbor akce připravuje tuto konferenci již 7 let. Veliké poděkování patří především Zbyškovi Weissovi, programovému řediteli akce, Ivetě Francové, koordinátorce akce, Míše Onuferové, která zajišťovala registrační portál akce i Tomáši Mullerovi, prezidentovi ČP AFCEA.

Zahájení provedl a úvodním slovem přivítal hosty generál Petr Šnajdárek a prezident ČP AFCEA  Ing. Tomáš Muller. Dále již následovaly přednášky, praktické ukázky a besedy. Témata konference byla rozdělena do sedmi hlavních okruhů:

Okruh č. 1 – Sesednutý voják (DSS STANAG 4695)
Okruh č. 2 – Velitele družstev, čety, roty, specialisti
Okruh č. 3 – Velitelská stanoviště + vozidla míst velení + místa velení
Okruh č. 4 – Krizové řízení (Ohrožení státu)
Okruh č. 5 – Stacionární místa velení
Okruh č. 6 – Trendy v oblasti stacionárních sítí
Okruh č. 7 – Aplikace vědy a výzkumu vysokých škol v oblasti bezpečnostních technologií

Více informací zde https://spojar.army.cz/konference-spojovaciho-vojska-ukazala-ict-budoucnost/

Děkujeme partnerů akce:

Fotogalerie: