Závěrečná zpráva k akci AFCEA Technet Europe 2022

Mezinárodní konference AFCEA Technet Europe 2022 se konala ve dnech 17. a 18. 10. 2022 v Praze. Rok před samotnou akcí (dne 21.10.2021) se konalo pracovní setkání AFCEA ČR a AFCEA Europe se zástupci obranně bezpečnostních institucí ČR, kde se představil návrh tématu akce (Umělá inteligence pro podporu plánování a vedení vojenských a záchranných operací v hybridním prostředí) a místo konání (Praha 2022). Během setkání byl přítomnými deklarován zájem o pořádání této akce v Praze, odsouhlaseno téma akce, které se konzultovalo i ve vztahu na témata českého předsednictví v radě EU.

Za AFCEA ČR následně vedli přípravné, organizačně-programové, práce Tomáš Muller, prezident ČP AFCEA a Petr Jirásek, regionální Vice prezident AFCEA International. Do přípravy akce se rovněž zapojili Dan Kočí, viceprezident ČP AFCEA pro programovou činnost, Zbyšek Weiss, Petr Hrůza a Vladimír Rohel, členové rady ředitelů ČP AFCEA a paní Iveta Francová.

Navzdory faktu, že příprava i vlastní akce probíhaly ve velice složité době, do Prahy zavítala řada významných zahraničních delegací především ze států NATO. Mezi nejpočetnější delegace patřili zástupci Spojených států Amerických, Velké Británie, Německa a Slovenska. Nechyběly ani další zahraniční delegace, například z Nizozemí, Itálie, Francie nebo z Maďarska.

Na konferenci AFCEA Technet Europe přijala pozvání celá řada významných hostů, aktivních či bývalých zástupců bezpečnostních složek států NATO i zástupců AFCEA International a AFCEA Europe, mezi jinými například: Lt. Gen. Susan S. Lawrence, USA (Ret.), Brig. Gen. Paul H. Fredenburgh III, USA (Ret.), Maj. Gen. Erich Staudacher, GEAF (Ret.), Brig. Gen. Chad Raduege (Director of the Command, Control, Communications and Computers/Cyber Directorate and Chief Information Officer, Headquarters U.S. European Command, Col. Lucian Munteanu, (NATO HUMINT COE), Col. Mietta Groeneveld, Director NATO Command and Control, Center of Excellence, a řada dalších.

Konference, která se konala pod záštitou Náčelníka generálního štábu Armády České republiky a pod záštitou vicepremiéra České republiky pro Digitalizaci se zúčastnili i řečníci z České republiky, kteří zároveň reprezentovali na mezinárodní akci Českou republiku: Petr Očko (náměstek MPO ČR), plk. Zdeněk Rýpar (SKIS, GŠ AČR), plk. Švec (GŠ AČR) Zbyšek Weiss (AFCEA), Miroslav Nečas (AFCEA), Daniel Bagge (MO ČR), Vladimír Dzurilla (ředitel, NAKIT, s.p.).

Hlavním tématem konference byla umělá inteligence a její uplatnění ve vojenském a bezpečnostním odvětví a související oblasti digitalizace, C4ISTAR a kybernetické obrany a bezpečnosti.

Konference AFCEA Technet Europe se zúčastnilo téměř 190 osob, především ze zahraničí. Odbornost akce, organizační zajištění i podpora České pobočky AFCEA byla vysoce pozitivně hodnocena všemi přítomnými.

Česká pobočka AFCEA uspořádala dne 18. října 2022 společenský večer, který byl nejen závěrečným večerem AFCEA Technet Europe, ale rovněž připomenutím 105. výročí Spojovacího vojska AČR a výročí 30 let od první AFCEA akce na území střední a východní Evropy, která se v roce 1992 konala v Praze (tehdy společná akce AFCEA Europe a Ministerstvo obrany ČSFR). Na společenském večeru vystoupil prezident ČP AFCEA Tomáš Muller a regionální vice-prezident AFCEA International Petr Jirásek. Ze zahraničních hostů vystoupili Brig. Gen. Paul H. Fredenburgh III, USA (Ret.) a Maj. Gen. Erich Staudacher, GEAF (Ret.). Všichni vesměs hovořili o mezinárodním rozměru AFCEA, potřebě úzké spolupráci na národní i mezinárodní úrovni i o čtyřech základních pilířích odborné platformy AFCEA (bezpečnostní složky, státní správa, akademická sféra a privátní sektor).

Zahraničními prezentujícími byla rovněž vyzdvihnuta „fenomenální“ práce České pobočky AFCEA při přípravě a organizaci konference Technet Europe a odborná úroveň celé akce.

Pan genpor. v.z. Ing. Jiří Baloun, PhD., MSc., čestný vice-prezident ČP AFCEA na slavnostním večeru připomněl vznik Spojovacího vojska AČR, a pan genmjr. ve výslužbě Ing. Stanislav Chromec, CSc., historicky první prezident AFCEA ČR, připomněl zrod první akce AFCEA ve střední a východní Evropě, která dala podnět k založení AFCEA v České republice v roce následujícím (1993).

Závěrečný společenský večer podpořily následující společnosti, kterým též patří poděkování:

  • Generálnímu partnerovi: Interlink CS spol. s r. o.
  • Hlavním partnerům akce: GiTy, a.s., Fidelis CyberSecurity, EO SECURITY s.r.o., SITEL, spol. s r.o., ATS-TELCOM PRAHA a. s.
  • A partnerům akce: INTV, spol. s r.o., ALEF NULA, a.s., Cisco Systems, OPTOKON, a.s., TOVEK, spol. s r.o., ALTRON, a.s., GORDIC spol. s r.o., MICROSOFT s.r.o., AURA, s.r.o.

 

Z odborné i společenské části AFCEA TechNet Europe vznikla celá řada závěrů a vyplynulo mnoho důležitých témat, které budou v následujícím období rozpracovávat odborné pracovní skupiny AFCEA International i České pobočky AFCEA. Odborné prezentace a závěry z akce budou k dispozici na webu AFCEA.

Vzhledem k řadě pochval a kladných reakcí na konferenci AFCEA Technet Europe i na doprovodné akce je možné konstatovat, že všichni členové organizačního výboru akce odvedli velice dobrou práci ve prospěch prezentace České republiky před zahraničními delegacemi. Neméně velké díky zaslouží i všichni prezentující z ČR, kteří svoji odbornou kvalitou pomohli skvěle zrealizovat výjimečnou mezinárodní akci.