Programové zaměření České pobočky AFCEA na období 2016/2017

Klíčové odborné téma na období 2016/2017 v české pobočce AFCEA:

Budoucí trendy v prostředí obrany a bezpečnosti ČR nejen pro oblast kybernetické bezpečnosti

Hlavní úlohou České pobočky AFCEA na období 2016/2017 je neustálé zkvalitňování platformy spolupráce mezi komerčním odvětvím, strategickými resorty a institucemi v oblasti obrany a bezpečnosti ČR, tj. zejména s rezorty MO a MV, institucemi NBÚ a BIS, universitním prostředím i dalšími asociacemi působících v oblastech zájmů AFCEA.

Česká pobočka AFCEA chce nadále tvořit nezávislý a odborný prostor pro sdílení a předávání expertních znalostí a zkušeností z oblasti ICT mezi všemi zainteresovanými subjekty AFCEA.

To znamená především:

 • Zviditelnit ČP AFCEA u rozhodovacích orgánů MO, MV a dalších institucí veřejné správy v oblasti obrany a bezpečnosti a tím umožnit další rozvoj a koordinaci spolupráce
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s Generálním štábem AČR v oblasti komunikačních a informačních technologií především pak se zástupci agentury KIS a odborem KIS, v rámci MO ČR pak rovněž s odborem bezpečnosti.
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s resortem MV včetně oborů KIS složek integrovaného záchranného systému
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s NBÚ, případně s dalšími institucemi a jejich složkami zodpovědnými za rozvoj komunikačních, informačních a bezpečnostních technologií
 • Prohlubovat spolupráci s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi MO a MV, tj. Policejní akademií ČR a Univerzitou obrany ČR včetně podpory práce studentských klubů ČP AFCEA
 • Vytvářet prostředí a podmínky pro rozšíření počtu tzv. YOUNG AFCEAN české pobočky AFCEA a jejich začlenění do členské základny asociace
 • Vytvářet podmínky a udržovat spolupráci členů AFCEA ČP s ostatními pobočkami AFCEA, evropským vedením AFCEA i vedením AFCEA International.

 

Klíčové akce roku 2016:

 • Příprava organizačního a programového zajištění doprovodných aktivit k oslavám 100. výročí spojovacího vojska, které proběhnou v roce 2017, především pak akcí konference Spojovací vojsko AČR 2017 – ITTE 2017, prezentace živých ukázek řešení pro spojovací vojsko 21. století v rámci veletrhu IDET 2017, den spojovacího vojska a slavnostního shromáždění při příležitosti výročí spojovacího vojska
 • Programové zabezpečení konference Cyber Trends 2016
 • Podpora naplnění plánu činnosti pracovních skupin Kybernetická bezpečnost a Ochrana Obyvatelstva včetně podpory organizace AFCEA bezpečnostních seminářů
 • Podpora práce prezidentů studentských klubů i klubů samotných při naplnění svých plánů činnosti na rok 2016
 • Reprezentace AFCEA české pobočky na akcích pořádaných vedením AFCEA Europe a AFCEA International