Aktivity pracovní skupiny AFCEA v roce 2013

Globální cíle a záměry PS05

 • Všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany
 • Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty a akademickou sférou
 • Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou problematikou, zejména v teritoriu Visegrad-3 (Česko, Slovensko, Polsko)
 • Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací a vyrozumívací systémy (CSIRT)
 • Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů
 • Stanovení profilu bezpečnostních expertů požadovaného po vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí
 • Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů
 • Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost
 • Získání finančních dotací z EU a NATO

PS05 – Plán na rok 2013

 • Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace strategie kybernetické bezpečnosti.
  • Spolupráce s NBÚ – participace na přípravě a propagaci nové legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Spolupráce s okolními pobočkami AFCEA – participace na KIT 2013
  • Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, sdruženími a asociacemi (ICT Unie, CSIRT-CZ, CACIO, AOBP, apod.)
  • Spolupráce se studentskými kluby AFCEA
 • Aktivně se podílet na přípravě a průběhu IDET 2013
 • Navázat na akci simulace kybernetických útoků a uspořádat další akci tohoto typu, zejména pro zástupce veřejné správy
 • Připravit několik témat v oblasti kybernetické bezpečnosti pro diplomové práce studentů a nabídnout je příslušným VŠ
 • Definovat profil bezpečnostního manažera
 • Uspořádat akci v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci se zeměmi V4
 • Uspořádat 4x bezpečnostní semináře ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze. Možná témata:
  • DMZ
  • Multi-level Security
  • E-government versus systémy MO (mezinárodní zkušenosti)
  • Future Mission Network
  • Bezpečnost sociálních sítí
  • SIEM
  • SOC – Security operation center