VYUŽÍVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště

12. 05. 2022 - 12. 05. 2022

DAP Praha, od 9:30 hod

 

Seminář

 České pobočky AFCEA – pracovní skupiny PS07 Intelligence

Ve spolupráci s SKIS MO

VYUŽÍVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště

 

 

 

 

Cíl semináře

Prezentovat možnou otevřenou architekturu řešení pro podporu rozhodování velitele a jeho štábu, které bude využívat prvky umělé inteligence pro efektivní využití množství multimediálních a IoT dat z ISR k poskytnutí smysluplného obraz rozhodovací situace.

Ukázat na potřeby vzdělávání velitelských kádrů a na spolupráci s komerční a akademickou sférou při procesu zavádění AI do AČR tak, aby plánovitě pokrýval budoucí potřeby AČR ve vazbě na schválenou koncepci, zejména schopnost provádět nové taktické metody vedení boje a nové přístupy k plánovacím a rozhodovacím procesům ve velení a řízení.

Program semináře

 
Čas Přednášející Téma
9:00 Registrace
09:30 Tomáš Vejlupek

předseda PS07

Zahájení semináře
09:35 AČR Požadavky AČR pro využití AI k analýze dat jako podkladu rozhodovacího procesu velitele

 

10:00 JISR Institute a.s. Aktuální stav využívání AI v systémech podpory velení

Osvědčené technologie, priority výzkumu a vývoje

10:25 DELINFO s.r.o Navrhovaná architektura SW platformy pro podporu velení v oblasti AI

 

10:50 OPTOKON a.s. Navrhovaná architektura HW platformy pro podpory velení pro oblast zpracování dat v AI

 

15 min Přestávka na kávu

 

11:30 MICROSOFT Reálné globální příklady využití AI v obraně – od digitální stopy po vyhodnocování družicových snímků

 

11:55 SPACEKNOW Chytré využívání informací z družicového snímkování země

Vyhodnocení aktivit na lokalitách a identifikace skrytých charakteristik

12:20 Miroslav Nečas

TOVEK s.r.o

Redukce informačního toku pro rozhodování

Syntéza informací z různých zdrojů

12:45 AČR Diskuze a ukončení semináře

Vstup a účastnické poplatky

Účast na semináři je pro členy AFCEA, pracovníky státní správy a akademických obcí zdarma.