Setkání partnerů oslav k 100. výročí spojovacího vojska AČR 2017

28. 06. 2016 - 28. 06. 2016

Budova DAP, salonek č. 4, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6, od 10 hodin

Cíl setkání

Cílem je seznámit potenciální partnery oslav a doprovodných akcí a aktivit, které se uskuteční v roce 2017 u příležitosti 100. výročí spojovacího vojska Armády České republiky. Setkání se budou účastnit zástupci rady ředitelů české pobočky AFCEA, která je organizačním garantem oslav, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů AČR i ředitel odboru komunikačních a informačních systémů AČR.

Rámcový program setkání

  • 10:00 Úvodní slovo
  • 10:15 Představení konceptu oslav 100. výročí spojovacího vojska AČR
  • 10:40 Představení partnerských podmínek
  • 11:00 Diskuze
  • 11:30 Závěr

 

Bližší informace včetně registračního formuláře naleznete zde