Konference Kybernetická bezpečnost XI

04. 10. 2023 - 04. 10. 2023

Policejní akademie ČR Praha, 9:00 – 16:00

ve spolupráci s NÚKIB, Policejní akademie ČR v Praze

 

11. ročník bezpečnostní konference zaměřené na aktuální trendy a výzvy z oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Odborná garance a záštita
Hlavní partneři
Partneři

 

Tematické okruhy:

  • Aktuální kybernetické hrozby a trendy
  • Stav KB v České republice
  • Aktuální legislativní změny a platné předpisy
  • Nové technologické trendy
  • Vzdělávání v oblasti KB
  • Bezpečnost dodavatelských řetězců

 

Program:

 

09:30 Přivítání
Petr JIRÁSEK, Předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti
09:35 – 09:50 Úvodní slovo – aktuální stav kybernetické bezpečnosti v ČR
Lukáš KINTR, ředitel, NÚKIB
09:50 – 10:20 Program Bug bounty a možnosti jeho využití
Milan HABRCETL,Security Analyst, ALEF NULA

Prezentace bude věnována základům problematiky takzvaných bug bounty programů, tedy programů založených na principu crowdsourcingu pro identifikaci zranitelností v systémech organizace. Dále se bude věnovat způsobu zavedení takového programu v organizaci, možné implementaci procesů a nástrojů pro přijímání hlášení o zranitelnostech v systémech organizace z externích zdrojů a jejich korektní zpracování a řešení.

10:20 – 10:40 Anatomie útoku na dodavatelský řetězec
Jiří MAZAL, Sales Director, PROGRESS – FLOWMON NETWORKS

Útoky na dodavatelský řetězec jsou častější než kdy jindy. Počet útoků se každoročně exponenciálně zvýšil a v letošním roce tomu pravděpodobně nebude jinak. Softwarová řešení jsou mnohem zranitelnější kvůli používání nezabezpečeného přenosu dat prostřednictvím rozhraní API nebo používání otevřeného zdrojového kódu, což dává útočníkům více příležitostí ke zneužití. Je proto nezbytné být připraven a umět se bránit. Ukážeme stopy, které útočníci zanechávají v jednotlivých fázích útoku. Uvidíte, jak Flowmon ADS, technologie pro detekci a reakci na síťové hrozby, dokáže odhalit hrozby dříve, než se útočník dostane ke svému cíli.

10:40 – 11:10 Jak si vedou české firmy v penetračních testech, zkušenosti z praxe etického hackingu
Peter ŠINAĽ, CEO & Head of Consulting, TRUSTED NETWORK SOLUTIONS

S penetračním testováním má jíž zkušenost řada firem od startupů až po enterprise. Které zranitelnosti patří mezi největší strašáky, na které testy se úplně zapomíná, a jaké procesní chyby se vyskytují v průběhu testu? S příchodem AI také dramaticky vzrůstá efektivita a úspešnost dříve jen těžko proveditelných vektorů útoků.
Tým etických hackerů z TNS se podělí o své nejnovější zkušenosti v penetračních testech

11:10 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Dodavatelský řetězec a jeho vlastnosti v OT
Jiří KASNER, předseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK, a.s.

Přednáška se zaměří na přiblížení rozumných i problematických bodů v dodavatelských vztazích z pohledu hodnocení rizik a fungování dodavatelského řetěze v průmyslovém prostředí OT a KKI. To celé ve vazbě na anonymizované praktické zkušenosti a příklady.

12:00 – 12:20 Modulární platforma pro podporu penetračního testování
Willi LAZAROV, PENTEREP

Představení nové inovativní platformy pro podporu penetračního testování, která umožňuje rozsáhlou správu projektů, týmovou spolupráci, vizualizaci testovaného prostředí, kontrolní seznamy a automatizovanou tvorbu reportu.  

12:20 – 12:40 Noibit Tactical Tango: Uniting Red and Blue Forces for Paramount Security
Jiri SUCHORA, Lukáš KYPUS, NOIBIT

Delve into the cybersecurity realm with Noibit, a Cyber Security consulting company and Managed Security Services provider. Discover the synergy of merging Red and Blue Teams approaches. In this 30-minute presentation, witness how this strategic collaboration ensures paramount security. Through brief demonstrations and use cases from our customers, explore how the tactical tango not only bolsters highly collaborative team work, knowledge sharing in tactics and techniques, refine security measures, development and expedites incident response capabilities but also aligns seamlessly with Security Governance and Compliance. A must-attend for cybersecurity professionals and technical leaders committed to navigating the evolving threat landscape while safeguarding AI-driven corporate environments.

12:40 – 13:30 Přestávka (oběd)
Od 13:00 Autogramiáda knihy Pavla Vondrušky – Kryptografie, šifrování a tajná písma
13:30 – 14:00 NIS-2 / Nový zákon o KB
Adam KUČÍNSKÝ, ředitel odboru, odbor regulace, NÚKIB ČR
14:00 – 14:25 Zkušenosti z posouzení stavu a přípravy zavedení požadavků kybernetické bezpečnosti u nových povinných subjektů
Antonín ŠEFČÍK, Lead Consultant, NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.

Organizace se začínají připravovat na zavedení nových požadavků kybernetické bezpečnosti souvisejících s transpozicí směrnice NIS2 do českého prostředí. Jaké jsou první zkušenosti s posouzením stavu u organizací nově zavádějících požadavky kybernetické bezpečnosti. Jaký je stav a jaký vliv mají již provozované systémy managementu. Co je vhodné pro zavedení požadavků kybernetické bezpečnosti ve vyšší a nižší úrovně regulované služby?

14:25 – 14:45 AI Prompt Injection
Filip HEJZLAR

Přednáška se zaměřuje na fenomén AI prompt injection (či prompt engineering/hacking) a jeho vliv na spolehlivost výstupů umělé inteligence. Zabývá se různými způsoby manipulace s umělou inteligencí, kterými lze obejít filtrování a zkreslit odpovědi LLM a zároveň popisuje i základní způsoby, jak se před těmito útoky chránit.  

14:45 – 15:00 Vládní dohledové centrum – budoucnost bezpečnostního monitoringu
Bohuslav ZŮBEK Ministerstvo vnitra ČR

Na přednášce budou posluchači seznámení s projektem připravovaného Vládního dohledového centra. Plnění úkolu č. 82 Akčního plánu NKSB. Základní balíček služeb. Budoucnost bezpečnostního monitoringu.

15:00 – 15:15 Poslední trendy v oblasti kybernetických hrozeb – zajímavé ukázky útoků a jejich odhalování
Said URBAN Ministerstvo vnitra ČR

Na přednášce se posluchači dozví, jakým hrozbám Ministerstvo vnitra v tomto roce muselo čelit. Sofistikované phishingové kampaně, útoky na finanční účty uživatelů a následné řešení – lidské chyby a dopady.

15:20 Závěr

Registrace:

Registrace uzavřena