BS72 – Bezpečnostní seminář: Kvantová a poskvantová kryptografie

18. 10. 2023 - 18. 10. 2023

Praha, 9:30 – 12:30

Třetí bezpečnostní seminář zaměřený na aktuální trendy v oblasti kryptografie a budoucí technologie.

 

 

Partneři:

Program:

9:30 – 9:35

Úvodní slovo

Petr JIRÁSEK, Předseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti

9:35 – 10:20

Praktická kryptologie v raném novověku

Jakub MÍRKA, Státní oblastí archiv, Plzeň

10:20 – 10:55

Praktická ukázka jak migrovat na PQC

zástupce 3KeyCompany

10:55 – 11:15 Přestávka
11:15 – 11:45

Výzvy postkvantové kryptografie v praxi

Anežka PEJLOVÁ, Monet+

Migrace kryptografických primitiv není jednoduchá a přímočará záležitost. Nahlédneme na některé výzvy, které s sebou přechod na postkvantové algoritmy přináší v praxi.

11:45 – 12:10

Kvantová komunikace a kryptografie – co nás čeká a nemine

Michal KŘELINA, ČVUT

Kvantové komunikace a konkrétně kvantová distribuce klíče jsou pilířem kvantové kryptografie, která se dříve či později stane součástí naší kyberbezpečnosti. V rámci tohoto příspěvku se podíváme, co to je kvantová komunikace, jak nám může pomoci s kryptografií, jaké jsou její výhody i limity, ale podíváme se i na obvyklé nesmysly a neporozumění. Druhá část se zaměří na praktické využití kvantové kryptografie včetně připravovaných projektů, jako je EuroQCI a co lze čekat ve střednědobém výhledu. Závěrem se podíváme na globální perspektivu kvantových technologií s přesahem do bezpečnosti i obrany.

12:10 – 12:45

Kvantová hrozba a kvantově odolná kryptografie

Bohuslav RUDOLF, NÚKIB

Registrace:

Registrace uzavřena