Svolání Výroční valné hromady České pobočky AFCEA 2015

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

na základě Stanov České pobočky AFCEA svolávám Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude konat dne 29. dubna 2015 od 16:00 hod.

O místě konání Výroční valné hromady budete informováni prostřednictvím pozvánky, která Vám bude doručena nejpozději 30 dní před jejím konáním.

Předběžný program Výroční valné hromady ČP AFCEA

 1. Zahájení
 2. Předání certifikátů novým kolektivním členům České pobočky AFCEA
 3. Schválení pracovních komisí
 4. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření pobočky
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zpráva o stavu členské základny
 8. Projednání návrhu změny stanov a hlasování o změně stanov České pobočky AFCEA (návrh vám bude doručen
 9. nejpozději 30 dní před konáním VVH jako příloha pozvánky).
 10. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 14. Usnesení
 15. Závěr

Vážení přátelé, děkuji vám za vaši podporu České pobočky AFCEA v období 2014 – 2015 a těším se s vámi na shledanou.

Josef Strelec
prezident
ČP AFCEA