Pozvánka na výroční valnou hromadu České pobočky AFCEA

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

na základě Stanov České pobočky AFCEA mi dovolte, abych Vás pozval na Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude konat dne 29. dubna 2015 od 16:00 hod. V Klubové restauraci Vojenského klubu Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6.

 

Program Výroční valné hromady ČP AFCEA:

 1. Zahájení
 2. Předání certifikátů novým kolektivním členům České pobočky AFCEA
 3. Schválení pracovních komisí
 4. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření pobočky
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zpráva o stavu členské základny
 8. Projednání návrhu změny stanov a hlasování o změně stanov České pobočky AFCEA (návrh vám bude doručen nejpozději 30 dní před konáním VVH jako příloha pozvánky).
 9. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 13. Usnesení
 14. Závěr
Složení volební komise:
Jméno a příjmení Funkce Kontaktní email
pan Milan Kný předseda volební komise kny@polac.cz
pan Jiří Douša člen volební komise dousa@atstelcom.cz
pan Petr Hrůza člen volební komise petr.hruza@unob.cz

 

Vážení přátelé, děkuji vám za vaši podporu České pobočky AFCEA v období 2014 – 2015 a těším se s vámi na shledanou.

Josef Strelec
prezident
ČP AFCEA