Aktivity pracovní skupiny AFCEA v roce 2014

 • Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace strategie kybernetické bezpečnosti.
 1. Spolupráce s NBÚ – participace na přípravě a propagaci nové legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, na otevření vládního CERT a dalších aktivitách NCKB.
 2. Spolupráce s okolními pobočkami AFCEA – participace na IDEB 2014 v Bratislavě a Cyber Symposium 2014 v Budapešti
 3. Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, sdruženími a asociacemi (ICT Unie, CSIRT-CZ, CACIO, AOBP, apod.)
 4. Spolupráce se studentskými kluby AFCEA
 • Aktivně se podílet na přípravě a průběhu FUTURE CRISES 2014
 • Definovat ve spolupráci s vysokými školami a bezpečnostní komunitou profil bezpečnostního manažera
 • Uspořádat akci v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci se zeměmi V4
 • Uspořádat 4x bezpečnostní semináře ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze. Možná témata:
 1. Bezpečnost sociálních sítí
 2. Zákonné odposlechy, …
 3. Bezpečnost multimediálních komunikací (VoIP, …)
 4. Active Cyber Defense

 

V Praze dne 15. října 2013