Dvoufázová autorizace a dvoufaktorová autentizace aneb hlídání administrátorů

18. 06. 2019 - 18. 06. 2019

Policejní akademie ČR v Praze, od 9:00 do 13:00

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

9.00 Zahájení (Petr JIRÁSEK, Josef POŽÁR)
9.05 2faktor (Martin KUBINEC, ALEF NULA, a.s.)
Dvoufázová autorizace potřebuje bezpečnou identifikaci schvalovatele zajištěnou spolehlivým procesem autentizace. Je možné nahradit pro snadnou implementaci a používání uživateli více faktorovou autentizaci?
9.25 Monitoring privilegovaných uživatelů – víme co chceme? (Zdeněk SAUER, Ministerstvo spravedlnosti)
9.40 Dvou faktorová autentizace – optimální cesta k ověření identity (Jan GÉRING, ASKON INTERNATIONAL s.r.o.)
Součástí přednášky bude i rozšíření 2FA o Access management, který slouží především k řízení přístupů uživatelů k interním zdrojům (ať už interní infrastruktuře, nebo cloudovým službám). V závěru přednášky bude zmíněn use-case na téma dvou faktorové ověření.
10.00–10.25 Přestávka
10.25 Dvoufázová autorizace a Portál občana (Jan VLASÁK, NAKIT, s. p.)
10.45 Autentizace a autorizace v Microsoft Identity Platform (Tomáš MIROŠNÍK, Microsoft CZ/SK)
11.05 Zajištění bezpečnosti privilegovaných účtů (David HÁLEK, IBM)
11.25 Čtvrtý faktor (Miroslav NEČAS, TOVEK)
11.45–12.00 Diskuse
12.00 Závěr

Změna programu vyhrazena.