Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2014

V roce 2014 pracovní skupina PS05 úspěšně navázala na svou činnost v předchozím období.

V současné době pracuje v pracovní skupině 28 osob z 23 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ a Policejní akademie ČR v Praze, Univerzity obrany a dalších. Pracovní skupina sdružuje rovněž zástupce CESNET, ICT unie, ČIMIB, AOBP, CACIO a dalších asociací.

V roce 2014 se členové pracovní skupiny sešli na 7 pracovních jednání, uspořádali 4 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na 2 mezinárodních konferencí (CYBER CHALLENGES, FUTURE CRISES 2014).

V květnu 2014 pracovní skupina připravila k vydání 3. oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB a podílela se na organizace konferenci při příležitosti otevření NCKB v Brně.

V roce 2014 pracovní skupina vydala 6 publikací s ISBN, z toho tři tištěné a tři elektronické. Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 845 neunikátních osob, z toho 435 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.

Členové pracovní skupiny se rovněž podíleli na podpoře studentských klubů AFCEA: a) pomohli uspořádat regionální setkání studentů v Brně; b) zapojili studenty do činnosti pracovní skupiny (v současné době jeden stálý člen) a c) vytvořili pro studentské kluby náměty na akademickou činnost studentů.

Členové pracovní skupiny rovněž vytvořili první vzdělávací modul kybernetické bezpečnosti pro Vysokou školu regionálního rozvoje a aktivně se podíleli na koordinaci a realizaci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM), který se uskutečnil v říjnu 2014. V rámci ECSM se pracovní skupina podílela na organizaci jedné mezinárodní konference, dvou studentských konferencí, tiskové konference, přípravy soutěže tematicky věnované kybernetické bezpečnosti a dalších aktivitách.

Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

V Praze 14. Prosince 2014