[:cz]Konference Ochrana obyvatelstva v 21. století[:]

[:cz]

Dne 26. 10. 2017 pracovní skupina AFCEA Ochrana obyvatelstva ve spolupráci
s Generálním ředitelstvím HZS ČR, odborem bezpečnostního výzkumu MV
a Fakulty elektrotechnické ČVUT, zorganizovala konferenci

Ochrana obyvatelstva v 21. století
aneb
Jak pomáhá bezpečnostní výzkum naplňovat koncepci ochrany obyvatelstva

Konference se konala pod záštitou generálního ředitele HZS ČR, genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

 

Hlavním tématem konference byl bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra v oblasti ochrany obyvatelstva. V první části konference byly prezentovány úspěšné výzkumné projekty realizované v letech 2011 – 2016. Ve druhé části představili zástupci Ministerstva vnitra koncepci bezpečnostního výzkumu v období 2017-2023 s výhledem do roku 2030. Na závěr konference přednesl zástupce PS Ochrana obyvatelstva návrh témat výzkumných projektů v oblasti ICT, které vyplývají z potřeb HZS a dalších členů pracovní skupiny.

Konference se zúčastnilo 130 zástupců státní správy, průmyslu a akademické sféry.

Program konference v PDF

 

 

Konference se konala za podpory partnerů:

 

Fotogalerie:

 

 [:]