Webinář: Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – III. díl

28. 01. 2021 - 28. 01. 2021

ONLINE, Link bude poslán zaregistrovaným osobám

Termín:

28.1.2021 od 13:00 do 14:30 hod.

Popis:

Třetí díl série webinářů pracovní skupiny Ochrana obyvatelstva AFCEA věnovaný bezpečnostním a společenským výzvám, které dnešní „pandemická“ doba přináší…

Program:

Moderátor: Ing. Tomáš Müller (AFCEA)

 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Násilí na demonstracích proti vládním opatřením v souvislosti s epidemií COVID-19

Příspěvek se zaměřuje na analýzu násilí, ke kterému dochází na demonstracích proti vládním opatřením k zamezení epidemie Covid-19. Věnuje se především situaci v ČR, kterou však zasazuje do širšího kontextu. Všímá si nejen násilí a jeho aktérů, ale i dalšího využití tématu v dezinformačních kampaních. 

 

doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D. MBA
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze 

Pandemie COVID-19 optikou extremistických skupin a rizika nových forem online radikalizace

Restriktivní opatření, sociální izolace, transfer majoritní části  sociálního a profesního života do virtuálního prostředí internetu v souvislosti s celosvětovou pandemií mohou představovat významný akcelerátor radikalizace jednotlivců či spouštěč extrémního násilí. Příspěvek se soustřeďuje na tuto problematiku a reflektuje kontexty covidové krize s dalšími bezpečnostními riziky v oblasti terorismu a radikalizace. Přednášející shrnuje aktuální trendy zneužití pandemie COVID-19 v útočné rétorice extremistických skupin, rekrutaci a online propagandě. Vybrané skutečnosti demonstruje na praktických příkladech z bezpečnostní praxe. 

 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
Ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Bezpečnostní hrozby a charakter migrace v ČR pod rouškou pandemie COVID 19

Téma migrace dlouhodobě dominovalo jako jedno z hlavních témat veřejných a politických diskusí posledních let. Pandemie COVID-19 toto dosud poměrně dominantní téma jednoznačně zastínilo a překrylo. Příspěvek má ambici se věnovat zhodnocení krizového roku 2020 z pohledu migrace, jejich trendů a jejího charakteru z pohledu Správy uprchlických zařízení MV a současně upozornit na potencionální bezpečnostní hrozby a další výzvy, na které je v oblasti migrace zaměřit pozornost v roce 2021 a letech následujících. Pozornost bude věnována zejména zvyšujícímu se počtu zajištěných cizinců v rámci tranzitní ilegální migrace, dále zhoršující se ekonomické situace v ČR a jejích dopadů na cizince v ČR a souvisejících bezpečnostních rizik.

Partneři:

 

Registrace:

Registrace ukončena, v případě zájmu o dodatečnou registraci kontaktujte prosím email prezident@afcea.cz