Kybernetická bezpečnost V

20. 09. 2017 - 20. 09. 2017

Technická 2, ČVUT/FEL, FEL 309 místnost, Praha 6 od 9.00 hod

[:cz]

Česká pobočka AFCEA a FEL ČVUT

ve spolupráci s

Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost

pod záštitou ředitele Dušana Navrátila

organizují seminář

Aktuální stav kybernetické bezpečnosti v ČR
Nová generace IDS/IPS, APT útoky, forenzní analýza

 

Program:
08:30 Registrace účastníků  
09:30 Zahájení semináře Petr JIRÁSEK, předseda PSKB
09:35 Úvodní slovo
Aktuální stav kybernetické bezpečnosti v ČR
Informace o aktuální legislativě a NÚKIB
Dušan NAVRÁTIL, ředitel NÚKIB
Jaroslav ŠMÍD, náměstek ředitele NÚKIB
10:45 Informace o Středoškolské soutěži v kybernetické
bezpečnosti
Petr JIRÁSEK, předseda PSKB
10:55 The importance of automated detection and response Jason MICAL, Cyber expert
11:15 Přestávka na kávu  
11:45 Organizační opatření ZKB technickým pohledem Martin HUBÍNEK, Alef Nula
12:15 Ukázka výhod integrace síťové bezpečnosti s ochranou koncového bodu Jan RYDVAL, Fidelis CyberSecurity
12:45 Detekce a zvládání pokročilých hrozeb na Vaší stanici Jan PILAŘ, Technology Solution
Professional, Microsoft CZ/SK
13:15 Přestávka na kávu  
13:45 Umělá inteligence jako rozhodující faktor v boji proti kybernetickým hrozbám Artur KANE, Flowmon Networks
14:05 Koncepce a přínosy arénového tréninku Incident Response Teamu Martin UHER, CyberGym Europe
14:25 IBM DataPower – API management v praxi Igor NOVOTNÝ, SÍŤ, spol s r.o.
14:45 Rozpoznání osobních údajů v šedých datech Miroslav NEČAS, TOVEK
15:10 Předpokládané zakončení konference

 

Příspěvky z semináře

Základní informace:

Seminář navazuje na čtyři předchozí semináře z let 2013 – 2016, které se uskutečnili na Policejní akademii ČR v Praze ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR a Národním Centrem Kybernetické bezpečnosti ČR. Předchozí semináře se věnovali přípravě nové legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a její implementaci do praxe, jakož i aktuálními trendy a technologiemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Předchozích seminářů se zúčastnilo celkem 520 zástupců veřejné správy, průmyslu a akademické sféry.

Pro koho je seminář určen:

Pro zástupce bezpečnostní a IT komunity veřejné správy; pro zástupce subjektů kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury státu; pro zástupce AFCEA a dalších asociací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů a technologií, kybernetickou bezpečnost a ochranu dat; pro zástupce akademické sféry

Jak se dostat na seminář:

Posluchárna 309, ČVUT/FEL, blok D T2:D3, nad vrátnicí, 3. patro (použít páternoster).

 

Registrace na seminář byla ukončena 

 

 


[:]