Focus Group k projektu INTELLIGON

10. 04. 2024 - 10. 04. 2024

učebna č. 203 (2. patro) budovy Vysoké školy CEVRO, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1

Partneři:

 

Program:

Motivací k realizaci projektu je vytvoření podmínek pro zlepšování a rozvoj vzdělávání a praktického výcviku specialistů na OSINT, SOCMINT, FININT, SIGINT, IMINT atd. jak v oblasti národní bezpečnosti tak v oblasti ochrany ekonomických zájmů (risk management, competitive intelligence, atd.).

Pro rozvoj dovedností v těchto oblastech, tvorbu prakticky zaměřených výukových programů a realizaci cvičení pro řešení různých scénářů je nutné disponovat cvičnou datovou základnou (pískovištěm), která obsahuje dostatečný objem všech relevantních typů dat a informačních zdrojů. Přitom práce analytiků v tomto segmentu vyžaduje poměrně široké znalosti i praktické zkušenosti, které je ovšem třeba někde vyučovat a cvičit – to v živém prostředí internetu není v podstatě možné.

Na rozdíl od cyber komunity, která podobné polygony běžně využívá, u zpravodajských/vyšetřovacích disciplín podobné cvičiště zcela chybí.  Je proto potřeba vytvořit jakýsi „malý virtuální svět“ obsahující webové stránky, sociální sítě, veřejné rejstříky média ale i specializované neveřejné databáze typické pro uvedené specializace. S pomocí AI nástrojů vytvoření takových databází již není nereálné technicky ani finančně.

Cílem projektu INTELLIGON je tedy vytváření takovéhoto „pískoviště“, které by ve svých klonech mohly využívat zpravodajské služby (civilní i vojenské), armáda, policie, finanční analytické útvary, NÚKIB ale právě také firmy (HR, bezpečnost, compliance, due diligence) ale i školy (výuka, soutěže).

INTELLIGON bude sloužit k testování nových technologií, postupů a rozvíjení spolupráce mezi odborníky. Konkrétně umožní realizovat cvičení na různé krizové situace, kdy je nutná rychlá a bezpečná koordinace analýzy a sdílení informací mezi státními i civilními organizacemi.

INTELLIGON umožní rozvoj nových řešení s využitím AI a virtuální reality (např. simulace výslechů či pracovních interview) a rozšířené reality (přenášení dat z polygonu do reálného světa pro výcvik operativců).

Povaha projektu přesně zapadá do naplňování základní mise AFCEA: nacházet a rozvíjet oblasti smysluplné spolupráce mezi státní, akademickou a komerční sférou v oblasti obrany a národní bezpečnosti. Nicméně AFCEA z povahy svého statutu nemůže být faktickým koordinátorem a nositelem projektu, který by mohl garantovat uzavírání smluvních závazků mezi zapojenými subjekty a uživateli.

Cílem této Focus Group je oslovit relevantní odborné a finanční partnery pro realizaci projektu a navrhnout již na základě předchozích dohod za koordinátora Vysokou školu CEVRO.

 

Registrace:

Účast na akci je možná pouze na základě osobního pozvání zástupců AFCEA nebo CEVRO.
Případné dotazy směřujte na vedoucího pracovní skupiny: tomas.vejlupek@afcea.cz, +420 602 336 800