CERT – Security Operations Centres (SOC)

31. 03. 2015 - 31. 03. 2015

Policejní akademie ČR, Praha

 

seminář pořádá

Česká pobočka AFCEA
Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti
pod záštitou NBÚ

 

Hlavní partner:

anect-logo-[Prevedeny]

HP_Blue_SpotC

 

 

 

 

 

Partner:

deloite

 PROGRAM SEMINÁŘE:

9.30 Zahájení
Josef POŽÁR, Děkan, Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR v Praze
09:35 Úvod do problematiky
Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA
09:45 NCKB/GovCERT.CZ a další spolupracující CERT a bezpečnostní týmy
Ondřej ŠRÁMEK, NCKB, Národní bezpečnostní úřad ČR
10:15 Budování CERT/CSIRT týmu v organizaci
Andrea KROPÁČOVÁ, Národní CERT, CSIRT.CZ, NIC.CZ
Přednáška se bude zabývat budováním bezpečnostního týmu typu CERT/CSIRT a jeho ukotvením v organizační struktuře organizace. Probrány budou aspekty od výběru členů týmu, zlepšováním jejich kvalifikace, schopností, definováním služeb týmu, procesů, po nastavení a rozvoj národní a mezinárodní spolupráce. Prezentace bude čerpat ze zkušeností z procesu budování týmu interního typu a Národního týmu.
10:55 Přestávka
11:20  Schopnosti a zralost kybernetické obrany organizací
Petr HNĚVKOVSKÝ, Senior Sales Engineer, ArcSight Specialist, Hewlett-Packard
20% SOC týmů není vůbec přiraveno reagovat na hrozby ovlivňujcí jejich organizaci. Jak si stojí Vaše organizace? Umíme měřit efektivitu zabezpečení a využít ji pro kontinuální zlepšení? A jak se vyvarovat opakovaných chybám a slepým uličkám? Málokdo si chce přiznat vlastní chyby, ukažme si pár reálných příkladů i s dopady.
11:50 Budujeme SOC – best practices
Peter JANKOVSKÝ, Architekt bezpečnostních dohledů NSM Cluster
SOC – Security Operational Center je v posledních dvou letech často omílaná zkratka. Její opravdový obsah a její opravdový smysl už ale tak známý není. Jak se SOC staví, jak se provozuje a kolik stojí jeho pořízení a provoz? Jaká jsou úskalí implementace? A co nesmíme zanedbat při jeho provozu? Na tyto otázky a ještě spoustu dalších si odpovíme v naší prezentaci.
12:15 Praktické zkušenosti z budování a provozu SOCA
Ivan SVOBODA, ANECT a.s.
12:45  Přestávka
13:20  Aktivity CSIRT týmu Active24
Tomáš HLAVA, Active24
13:40 Dohledovém centrum eGovernmentu (SOCCR)
Jan MIKULECKÝ
, Ředitel odboru bezpečnosti a podpory, Česká pošta s.p., o.z. ICT Služby
14:00 Forenzní analýza jako doplněk SIEMu
Jiří SLABÝ, Deloitte Advisory, s.r.o.
V roce 2014 se začal prosazovat princip, kdy se přední výrobci bezpečnostních SW snaží doplnit nástroje pro usnadnění vyšetřování bezpečnostním technikům přímo do SIEM systémů. Tyto doplňky se snaží být snadno dostupné z jednoho GUI a využívat data z log managementu (logy, toky) i SIEMu (eventy). Společnost IBM zatím jediná takový modul nabízí komerčně. IBM QRadar Incident Forensics modul využívá tzv. packet capture metody (PCAP), kdy krom logů a síťového provozu systém ukládá a analyzuje kompletní pakety síťového provozu. Ty poté parsuje a koreluje s detekovanými incidenty. Je takový přístup tím správným rozvojem SIEM platforem do budoucna?
14:20 Aktivity AFCEA v oblasti kybernetické bezpečnosti
Petr JIRÁSEK
, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA
• Plán aktivit Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA pro rok 2015-16
• Aktivity AFCEA International Cyber Committee
• Czech Cyber Security Working Group na LinkedIN
14:40 Závěrečná diskuse
Moderuje: Petr JIRÁSEK
15:00 Závěr
Josef STRELEC
, President, Česká pobočka AFCEA

Program semináře v pdf ke stažení

Prezentace přednášejích naleznete zde.

 

Více informací:

Petr Jirásek
Předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA
pjirasek@afceachapter.org

 

Registrace na seminář:

Kapacita semináře naplněna – registrace není možná