Paris call for trust and security in cyberspace

 

„Paris call for trust and security in cyberspace“ je deklarace, která volá po spolupráci veřejného sektoru, soukromého sektoru a všech občanů – uživatelů, aby spolupráce a digitální transformace s využitím Internetu mohly probíhat v prostředí práva, vzájemného respektu, a ochrany lidských práv.

Paris call odsuzuje zlovolné kyberaktivity v podmínkách míru – zejména ty, které svým dopadem působí škodu uživatelům, veřejným statkům a kritické infrastruktuře. Je odpovědností zejména soukromého sektoru vytvářet důvěru v kyberprostoru zvyšováním zabezpečení digitalizovaných procesů, produktů i služeb. Je třeba posílit kapacity proti škodlivým útokům zahraničních sil včetně nežádoucího ovlivňování voleb a demokracie, a zříci se šíření škodlivých ICT nástrojů a praktik v kyberprostoru.

Všechny strany pak musí spolupracovat při zvyšování digitální gramotnosti a odolnosti běžných uživatelů vůči nástrahám online světa. Chceme širokou akceptaci mezinárodních norem, odpovědného chování, a opatření pro budování důvěry v kyberprostoru.

Viz více na https://pariscall.international/en/