Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2012

V roce 2012 pracovní skupina PS05 úspěšně navázala na svou činnost v předchozím období. V současné době pracuje v pracovní skupině 24 osob z 19 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ a Policejní akademie ČR v Praze. Pracovní skupina sdružuje rovněž zástupce CESNET, ICT unie, AOBP, CACIO a dalších asociací.

V roce 2012 se členové pracovní skupiny sešli na 8 pracovních jednání, uspořádali 4 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na 3 mezinárodních konferencích, z nichž 2 organizovali.

V květnu 2012 pracovní skupina připravila k vydání oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB. V srpnu 2012 tento slovník vyšel v elektronické podobě a je k dispozici pro širokou veřejnost.

V roce 2012 pracovní skupina vydala 5 publikací s ISBN. Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 627 neunikátních osob, z toho 225 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.

Členové pracovní skupiny připravili návrh programového zaměření pro období 2012/2013 pro studentské kluby AFCEA.

Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

Globální cíle a záměry PS05

  • Všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany – uspořádány 6 odborných akcí (4 semináře, 2 konference)
  • Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty a akademickou sférou – intenzivní spolupráce s MV ČR, MO ČR, NBÚ, ČTÚ, SÚKL, BIS, ČSÚ, MMR, Úřadem vlády ČR, Policejní akademií ČR v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a MFF Karlovy Univerzity v Praze
  • Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou problematikou, zejména v teritoriu Visegrad-3 (Česko, Slovensko, Polsko) – v rámci akce Future of Cyber Security & Defense uspořádáno setkání na úrovní V4 v působnosti bezpečnostních ředitelů MO a V3 v působnosti ředitelů SKIS/J6.
  • Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací a vyrozumívací systémy (CSIRT) – probíhá
  • Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů – probíhá ve spolupráci s NBÚ
  • Stanovení profilu bezpečnostních expertů požadovaného po vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí – probíhá: cíl roku 2013
  • Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů – splněno v roce 2011; bude pokračovat v roce 2013
  • Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost – 4 odborné semináře v roce 2012
  •  Získání finančních dotací z EU a NATO – probíhá ve spolupráci s ONRG