O nás

Pracovní skupina PS07 Inteligence

Poslání pracovní skupiny:

Sdružovat odborníky pracující v oblasti analýzy informací z řad obraných a bezpečnostních složek státu, akademické sféry a IT průmyslu. Umožnit jim získávat a sdílet nejnovější poznatky, trendy a zkušeností s využíváním ICT pro analýzu informací a podporu rozhodování.

Intelligence zahrnuje problematiku řešení řetězce data-informace-znalosti za účelem podpory rozhodování v rámci Boydova cyklu (Observe – Orient – Decide – Act).

Tematicky, z pohledu IT odborných disciplin, jde o využití a integraci  konceptů, nástrojů a řešení pro:

 1. Master Data Management, Data Science.
 2. Information and Knowledge Management.
 3. Information Integration, Data Fusion.
 4. Big Data, Data Mining.
 5. Business Intelligence.
 6. Business Analytics, Decision Support Systems.
 7. Machine learning, Predictive Analytics.
 8. Text Mining, Speech recognition, Computer Vision.

 

Cíle pracovní skupiny:

 

 • podporovat budování a rozvoj schopností v oblasti Intelligence v obraném a bezpečnostním segmentu,
 • udržovat přehled o aktuálním stavu a trendech dění v oblasti Intelligence,
 • sdílet zkušenosti, průběžně konfrontovat potřeby obranného a bezpečnostního segmentu versus disponibilní technologie, vědecké poznatky a zdroje (lidské, finanční),
 • volba 2-3 detailních témat na jeden rok a na ty se zaměřit podrobněji,
 • vytvořit odbornou komunitu jako základ pro případné rozsáhlejší spolupráce (ICT unie, eGov, ..),
 • pravidelné pořádání informativních seminářů jako nástroje pro dosažení výše uvedeného.