O nás

Pracovní skupina PS07 Inteligence

Poslání pracovní skupiny:

Sdružovat odborníky pracující v oblasti analýzy informací z řad obraných a bezpečnostních složek státu, akademické sféry a IT průmyslu. Umožnit jim získávat a sdílet nejnovější poznatky, trendy a zkušeností s využíváním ICT pro analýzu informací a podporu rozhodování.
Intelligence zahrnuje problematiku řešení řetězce data-informace-znalosti za účelem podpory rozhodování v rámci Boydova cyklu (Observe – Orient – Decide – Act).

S ohledem na ohromnou popularitu tématu „umělá inteligence“ v médiích, marketingu a strategiích chceme nyní zaměřit aktivitu pracovní skupiny na osvětu v této oblasti. Našim cílem bude poskytovat realistický pohled na využívání a zavádění této kategorie technologií.
Na základě diskusí užšího kruhu zájemců o práci ve skupině vznikly čtyři okruhy témat, ke kterým budeme vyhledávat relevantní řečníky a partnery pro pořádání seminářů:

  1. Využívání AI ale i dalších technologií k profilování subjektů
  2.  Využíváni AI v oblasti manipulace lidského vědomí
  3. Využívání AI v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště (C3I, C2ISR)
  4. Základní osvěta ohledně využívání AI v bezpečnostní a zpravodajské komunitě
Cíle pracovní skupiny:
  • podporovat budování a rozvoj schopností v oblasti Intelligence v obraném a bezpečnostním segmentu,
  • udržovat přehled o aktuálním stavu a trendech dění v oblasti Intelligence,
  • sdílet zkušenosti, průběžně konfrontovat potřeby obranného a bezpečnostního segmentu versus disponibilní technologie, vědecké poznatky a zdroje (lidské, finanční),
  • volba 2-3 detailních témat na jeden rok a na ty se zaměřit podrobněji,
  • vytvořit odbornou komunitu jako základ pro případné rozsáhlejší spolupráce (ICT unie, eGov, ..),
  • pravidelné pořádání informativních seminářů jako nástroje pro dosažení výše uvedeného.