Studentské kluby AFCEA jednaly o bezpečnosti sociálních sítí

Za Univerzitu obrany přivítal všechny přítomné prorektor pro vnitřní řízení plukovník gšt. Miloslav Bauer. Po úvodním slovu prezidenta České pobočky AFCEA Josefa Strelce shrnul regionální viceprezident AFCEA International Petr Jirásek historii organizace a jejích studentských klubů ve světě a v ČR. Konstatoval, že v Evropě je nyní 14 studentských klubů AFCEA s více než 200 aktivními členy (studenty). Od roku 2008 se každý rok koná jedno velké mezinárodní studentské sympozium v Evropě. To poslední se letos uskutečnilo v Rumunsku pod názvem „Future Information and Communication Technology“ a hlavní cenu za nejlepší příspěvek v POSTER session získal desátník Miroslav Hovorka z Univerzity obrany.

Po zahájení pracovního setkání následovala vystoupení jednotlivých zástupců ze studentských klubů z Policejní akademie České republiky v Praze, Univerzity obrany a Akademie ozbrojených sil generála Milána Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši. Studenti se zabývali tématy, jako jsou Sociální sítě a data mining, Falešné účty na sociálních sítích, Šikana na sociálních sítích, Bezpečnost služeb DNS nebo Bezpečnost Windows. Na závěr setkání vystoupili zástupci dalších vysokých škol z České republiky. Na přípravě akce se partnersky podílela brněnská firma Red Hat.

Autor: Petr Hrůza, převzato z Univerzity obrany