Rada České pobočky AFCEA na období 2014 – 2015

Vedením pobočky je pověřena zvolená Rada pobočky (dále jen Rada) v čele s prezidentem pobočky, sestávající z dalších šesti funkcionářů Rady, kterými jsou 1. viceprezident, viceprezident pro členské záležitosti, viceprezident pro programovou činnost, pokladník, sekretář pobočky, programový sekretář a šesti ředitelů.

Rada je zmocněna řídit činnost pobočky, jednat a rozhodovat o koncepčních a výkonných činnostech, kterými se realizují cíle a program pobočky.

Rada je volena členy pobočky na výroční valné hromadě. Funkcionáři jsou voleni na dobu jednoho roku. Jejich funkční období končí dnem zvolení nových funkcionářů. Ředitelé jsou voleni na dvouleté funkční období tak, že polovina z nich se, z důvodů zachování kontinuity v řízení pobočky, volí v lichém a polovina v sudém volebním období. Stávající členové Rady mohou být zvoleni znovu.

 

Rada pobočky

Prezident: Josef Strelec

1. viceprezident: Tibor Cirok

Viceprezident pro členské záležitosti: Rostislav Jirkal

Viceprezident pro programovou činnost: Tomáš Müller

Pokladník: Eva Spáčilová

Sekretář pobočky: Alena Řezníčková

Programový sekretář: Michal Poperník

Ředitel: Petr Hrůza

Ředitel: Josef Veselý

Ředitel: Čestmír Gracias

Ředitel: Josef Požár

Ředitel: Jaroslav Pejčoch

Ředitel: Vladimír Sloup

 

Čestní viceprezidenti

armádní generál v. v. Vlastimil Picek

armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A., náčelník Generálního štábu AČR

brigádní generál Jan Kaše

 

Čestní členové rady

Petr Jirásek

Radek Jindra