Proběhla III. Konference Spojovacího vojska Armády České republiky


Agentura komunikačních a informačních systémů Armády České republiky ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA za odborné podpory Vojenského technického ústavu, s.p., který byl zároveň generálním partnerem celé akce, pořádala ve dnech 13.-14. března 2019 III. konferenci Spojovacího vojska Armády České republiky.

V návaznosti na uplynulé dva ročníky konference Spojovacího vojska se ve dnech 13. -14. března 2019 uskutečnil její třetí ročník. Byl více spojen s praktickými ukázkami a interaktivními diskuzemi o současných ICT systémech, a to se zaměřením na systémy velení a řízení pozemních a vzdušných sil zavedené v Armádě České republiky, dále na nové trendy, technologie i komplexní systémy a smysluplnost jejich uplatnění ve vojenských operacích.

Konference se konala v návaznosti na 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO), k němuž došlo dne 12. března. 1999. Podtitulem akce bylo „20 let Spojovacího vojska v NATO aneb jak může Spojovací vojsko přispět k co nejaktivnější roli České republiky v NATO“. Právě z tohoto důvodu se konference odehrála z velké části ve venkovních prostorech Armády České republiky, a to ve Vojenském újezdu Libavá a přilehlých lokalitách.

Konferenci zahájil ředitel Agentury komunikačních a informačních systému AČR, pan brigádní generál František Ridzák, přivítal přítomné slovy „Vítejte v polních podmínkách!“ a připomněl, že AKIS a AFCEA společně pořádají již třetí konferenci v novodobé éře, která započala během oslav 100. výročí Spojovacího vojska v roce 2017. Úvod konference patřil teoretické přípravě k praktickým ukázkám, které proběhly v podvečerních hodinách prvního dne a po celý druhý den. „Cílem této konference“ řekl ve svém úvodním proslovu prezident České pobočky AFCEA, pan Tomáš Muller „je v prostředí a atmosféře co nejvíce podobné podmínkám, ve kterých operují složky Armády České republiky, diskutovat a přemýšlet o současných řešeních, které má k dispozici Spojovací vojsko, i o možných budoucích řešeních a technologických i bezpečnostních trendech. Všichni přispíváme do bezpečnosti ČR, proto je třeba, aby celá komunita spojařů složená z řad Armády České republiky, univerzitní i komerční sféry si co nejvíce porozuměla, vzájemně se chápala a společně přemýšlela“.

Vzácným hostem konference byl pan generálmajor Jan Kaše, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky. „Jako bývalý ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MOČR a agentury komunikačních a informačních systémů děkuji Spojovacímu vojsku za pozvání na tuto akci. Jsem tady s vámi rád“, řekl během zahajovací části konference.

V teoretické části konference pan Petr Novotný, zástupce generálního partnera, zdůraznil projekt FMN (Federated Mission Networking) a roli státního podniku v právě realizovaných projektech. Během praktických ukázek představili zástupci Vojenského technického ústavu, s. p. modernizované letecké pozemní zařízení s typovým označením Komplet BASA III L a komunikační a informační modul (DSQOC 2. – Deployable Squadron Operations Centre), které jsou nyní v užívání Armády České republiky.