Dar Vojenskému fondu solidarity

Česká pobočka AFCEA se rozhodla podpořit aktivity Vojenského fondu solidarity.

Cílem Vojenského fondu solidarity je vytvořit důvěryhodnou, stabilní a prospěšnou platformu pro vojáky, kteří se mohou ocitnout v nouzi, případně pro jejich rodiny.

Česká pobočka AFCEA se plně ztotožňuje s těmito cíli. Jako vyjádření solidarity se proto Česká pobočka AFCEA rozhodla poskytnout Vojenskému fondu solidarity finanční dar ve výši 50 000,- Kč.

Oficiální předání daru a symbolického šeku proběhlo 11.3.2016 při zahájení reprezentačního plesu Armády České republiky ve Španělském sále Pražského hradu.