Webinář: Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – IV. díl

11. 03. 2021 - 11. 03. 2021

ONLINE, Link bude poslán zaregistrovaným osobám

Termín:

11. 3. 2021 od 13:00 do 14:30 hod.
 

Popis:

Čtvrtý díl série webinářů pracovní skupiny Ochrana obyvatelstva AFCEA věnovaný bezpečnostním a společenským výzvám, které dnešní „pandemická“ doba přináší…
 

Program:

Moderátor: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA (ČVUT)

——————————————————————————————

doc. MUDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Vedoucí oddělení klinické psychologie, Nemocnice Na Homolce, Katedra psychologie, FF UK v Praze

Dopady pandemie covid na psychické zdraví pacientů a zdravotníků z pohledu klinického psychologa
Příspěvek se zaměřuje na nejčastější dopady pandemie covid na psychické zdraví pacientů a zdravotnického personálu, s nimiž se setkáváme v praxi klinického psychologa. Poukáže na problematiku sociální izolace, narušenou komunikaci a interakci napříč generacemi, problematiku závislostí, matrimoniální a partnerské problémy, či nárůst závislostí.

——————————————————————————————

PhDr. Andrea Matoušková
Ředitelka Probační a mediační služby České republiky

Probace a mediace v době covidu – čekání na změnu versus adaptace na nové podmínky
Autorka stručně představí dosavadní vývoj případové praxe Probační a mediační služby a změny, ke kterým za poslední rok činnosti služby došlo vlivem pandemické situace v naší zemi. Pokusí se konkrétními příklady přiblížit postupy uplatněné v rámci strategie adaptace na novou situaci a představit změny, které je možné nahlížet pozitivně a bude možné je podporovat i po ukončení pandemie. Zároveň upozorní na překážky, kterým služba čelila a které překonává i dnes.

——————————————————————————————

Brig. gen. Mgr. Monika Myšičková
Ředitelka věznice Světlá nad Sázavou

Věznice Světlá nad Sázavou z pohled bezpečnosti v době pandemické
Věznice Světlá nad Sázavou jako jediná ryze ženská věznice, procházející obdobím restrikcí a omezení z důvodu protiepidemických opatření. Vzrůstající násilí a napětí mezi odsouzenými, dopady omezení sociálních kontaktů, především s dětmi, pozastavení kontaktu s pomáhajícími organizacemi, jejich dopady, pozastavení pracovišť pro odsouzené – ekonomické dopady pro odsouzené. Komplexní řešení protiepidemických opatření s očkovací strategií u vězněných osob.
 

Partneři:

  

Registrace:

Uzavřena