Výroční valná hromada 2024 ČP AFCEA

10. 09. 2024 - 10. 09. 2024

budova Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 v Praze od 13:30 hodin

 

Předběžný program Výroční valné hromady 2024 ČP AFCEA

 1. Zahájení 
 2. Schválení pracovních komisí
 3. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 4. Zpráva o hospodaření pobočky
 5. Zpráva revizní komise 
 6. Zpráva o stavu členské základny
 7. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 11. Usnesení
 12. Závěr