Ochrana měkkých cílů II. 2020

30. 09. 2020 - 30. 09. 2020

konference se 30.9.2020 neuskuteční

Vážení účastníci konference Ochrana měkkých cílů 2020,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR  a očekávaným pandemicko-hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a doporučení státních a veřejných organizací k omezení návštěv hromadných akcí pro jejich zaměstnance musíme s lítostí oznámit, že se plánovaná konference Ochrana měkkých cílů II.  dne 30.9.2020 neuskuteční. Konference se ale neruší, posouvá se na termín 10.6.2021.

Program konference zůstává stejný (přikládáme do přílohy), registrace všech zúčastněných i prezentujících zůstává v platnosti za stejných podmínek.

Vážíme si velmi vašeho zájmu o konferenci i bezpečnostní témata související s ochranou měkkých cílů. Z tohoto důvodu připravíme v následujícím období, kdy nebude možné se ve větším počtu osob fyzicky potkávat, sérii tematických webinářů, které budou reflektovat aktuální bezpečnostní témata. Uvědomujeme si, že se na bezpečnostní hrozby nesmí zapomínat, byť se o nich v současné době méně hovoří.

Pozvánky na tyto webináře budou automaticky rozesílány všem zaregistrovaným účastníkům konference.

Rovněž uvítáme případné vaše podněty a témata, případně nabídky na vystoupení, v rámci kterých byste se chtěli podělit o své zkušenosti a znalosti.

Přejeme vám především mnoho zdraví vám i vašim blízkým a alespoň trochu potřebného klidu v naší každodenní práci!

Organizační tým konference

 

 

 

Česká pobočka AFCEA,
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky
ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze
pořádá odbornou konferenci

 

Ochrana měkkých cílů II. 2020

 

Tematické okruhy konference:
  • Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
  • Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
  • Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace. Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Konference se koná pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, pana JUDr. Jaroslav Strouhala

Rámcový plán konference:

9:00 až 16:00
konference Ochrana měkkých cílů 2020
Úvodní zdravice, odborná vystoupení, prezentace, živé ukázky…

17:00 až 18:30
závěrečný workshop (pouze pro zvané)
Vyhodnocení konference, závěry, další postupy

 

Partneři konference:
  • Česká pošta Security
  • Mezinárodní bezpečnostní institut
  • Panasonic Česká republika
  • Vysoká škola finanční a správní