Ochrana měkkých cílů II. 2021

14. 10. 2021 - 14. 10. 2021

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

 

Česká pobočka AFCEA,
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky
ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze
pořádá odbornou konferenci

 

Ochrana měkkých cílů II. 2021

 

Tematické okruhy konference:
 • Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
 • Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
 • Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace. Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Konference se koná pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, pana JUDr. Jaroslav Strouhala

Program konference:

Úvodní slovo
9,00 – 9,15 hod. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (rektor ČVUT)
9,15 – 9,30 hod. zástupce MVCR

Blok I
Moderuje: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

9,30 – 9,50 hod. DYNAMICKÁ BEZPEČNOST A JEJÍ APLIKACE V UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík (Správa uprchlických zařízení)

9,50 – 10,20 hod. SAFE CITY ANEB TECHNOLOGIE V INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTI MĚST
Ing. Daniel Vlček (Gatum Advisory)

10,20 – 10,50 hod. OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ V RÁMCI BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (České vysoké učení technické)

10,50 – 11,20 hod. PŘESTÁVKA

11,20 – 11,40 hod. DETEKCE RIZIKOVÝCH OSOB, ROZVOJ SOFT SKILLS A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA (České vysoké učení technické)

11,40 – 12,00 hod. ODOLNÁ VÝPOČETNÍ TECHNIKA V RUKOU PROFESIONÁLŮ
Jakub Vokáč (Panasonic)

12,00 – 12,20 hod. diskuse

12,20 – 13,20 hod. polední přestávka – OBĚD

Blok I
Moderuje: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. dr. h. c.

13,20 – 13,40 hod. IDENTIFIKACE OBĚTÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A ROLE DVI TÝMŮ
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. (Ústřední vojenská nemocnice) a plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D. (Kriminalistický ústav)

13,40 – 14,00 hod. EVROPŠTÍ ZAHRANIČTÍ BOJOVNÍCI ISLÁMSKÉHO STÁTU V IRÁKU A SÝRII
Mgr. Tomáš Raděj, Ph.D. (CEVRO)

14,00 – 14,20 hod. PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. dr. h. c. (České vysoké učení technické)

14,20 – 14,40 hod. PROBACE JAKO PŘÍLEŽITOST PRO POZITIVNÍ ZMĚNU CHOVÁNÍ ODSOUZENÉHO
PhDr. Andrea Matoušková, Ph.D. (Probační a mediační služba České republiky)

14,40 – 15,00 hod. JSOU ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENA NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE?
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., dr. h. c. (České vysoké učení technické)

15,00 – 15,20 hod. LIDSKÝ FAKTOR JAKO KLÍČ EFEKTIVNÍ OCHRANY MĚKKÉHO CÍLE
Mgr. Jiří Kadala (SecuroPro z.s.)

15,20 – 15,40 hod. SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A JEJICH ROLE PŘI OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ
Mgr. Filip Gundza (České vysoké učení technické)

15,40 – 16,00 hod. HLEDÁNÍ HRANICE MEZI SVOBODU A BEZPEČNOSTÍ
Tomáš Vymazal (Poslanecká sněmovna České republiky)

16,00 – 16,20 diskuse

Partneři konference:

 

Registrace na konferenci:

  Základní údaje:


  účastnický poplatek* (zvolte správnou volbu)

  Fakturační údaje pro platící:

  *údaje označené hvězdičkou jsou povinné

  Poplatek prosím uhraďte převodem na účet České pobočky AFCEA,
  Číslo účtu: 2401139803/2010, VS: /váš telefon/. Více info obdržíte v emailu.
  Pokud uplatňujete voucher AFCEA, vyčkejte s platbou na další pokyny.
  Následně Vám bude elektronicky na Váš email poslán daňový doklad k úhradě.
  Teprve po platbě bude provedeno potvrzení registrace. Česká pobočka AFCEA si vyhrazuje právo registraci odmítnout. Vyplňte kompletně tento formulář a odešlete elektronicky.
  Stornovací podmínky: stornovací poplatek činí 100%. Jeden registrační formulář pro jednoho účastníka.