Konference Ochrana měkkých cílů 2022

09. 06. 2022 - 09. 06. 2022

Hotel Olšanka s.r.o., Praha 3, Táboritská 23, od 9 hod

Česká pobočka AFCEA,
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky
ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze
pořádá odbornou konferenci

Ochrana měkkých cílů 2022

 

Konference se zaměřuje na aktuální témata a trendy v oblasti ochrany obyvatelstva a ochrany měkkých cílů proti hybridním hrozbám.

 

 

 

V návaznosti na minulý úspěšný ročník se koná dne 9. června 2022 konference Ochrana měkkých cílů 2022. Podobně jako v minulém roce bude konference zaměřena na prezentace a interaktivní diskuze o současných a budoucích hybridních hrozbách v oblasti Ochrany měkkých cílů a trendech v oblasti účinných řešení.
Přikládáme tematické bloky konference a časový plán příprav.

Tematické bloky konference:
  • Ochrana měkkých cílů a možnosti synergie státních a nestátních bezpečnostních složek a institucí
  • Hrozby v kyberprostoru – informační bezpečnost, prevence, osvěta
  • Aktuální bezpečnostní výzvy a nové trendy v ochraně obyvatelstva a měkkých cílů
  • Bezpečnostní otázky v rámci předsednictví Evropské unie a možnosti mezinárodní spolupráce

 

Partneři konference:

 

 

Přednášející konference:

Moderuje: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík (Správa uprchlických zařízení)
Bezpečnostní výzvy integrace ukrajinských uprchlíků

Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Psychologické operace a odolnost bezpečnostních aktérů České republiky

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc, dr.h.c.
Intervenovat dříve, než se něco stane (Otazníky nad včasnou intervencí při podezření na násilnou radikalizaci)

Doc. PhDr. Oldřich Krulík, Ph.D. (MBI)
„Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína

Ing. Petra Kadlec Linhartová (Incrisco)
INCRISCO – inovativní řešení krizových situací

Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA  (FBMI ČVUT)
Radikalizace dětí a mládeže v kyberprostoru – adorace pachatelů extrémního násilí a scénářů masových vražd

Mgr. Peter Šinaľ (Trusted Network Solutions)
Testování odolnosti uživatelů jako prevence kybernetických útoků

Ing. Ondrej Kalivoda (Celní správa ČR)
Aktuální trendy drogové kriminality v kyberprostoru

plk. Mgr. Vojtěch Motyka (Policie České republiky)
Dopad Covidu 19 a ukrajinské krize na problematiku extremismu na území hlavního města Prahy

Ing. Jaroslav Štefec, CSc. (KPKB ČR, z.s)
Drony – pomocníci nebo hrozba z nebes? Boj proti dronům – aktuální téma ochrany osob, objektů a prostor.

Mgr. David Rožek (Synergia management czech, s.r.o.)
Bezpečnostní architektura měkkých cílů v praxi

Ing. Daniel Vlček + Mgr. Pavel Kuka (Gatum Advisory)
Role koncepčního přístupu a technologií v bezpečnosti měst – use case Bílina

PaedDr. Martin Uher, MBA (Arbatax s.r.p.)
Průnik veřejného a soukromého zájmu – bezpečnostní vzdělávání

Mgr. Josef Kraus, Ph¬.D. (zástupce vedoucí katedry – Katedra politologie)
Kvantové počítače jako konec bezpečné komunikace teroristů

Ing. Božetěch Brablc (DATASENSE)
Zaměstnanci jako součást kybernetické ochrany organizace

Změna programu vyhrazena.

 

Partnerské podmínky konference Ochrana měkkých cílů II. 2022 (9. června 2022): v příloze

V případě zájmu o zapojení se do konference jako partner, využijte prosím následující kontakty:
Barbora Vegrichtová, předsedkyně programového výboru akce, barbora.vegrichtova@gmail.com
Tomáš Müller, prezident ČP AFCEA, prezident@afcea.cz
Václav Jahodář, prezident KPKB,  sekretariat@kpkbcr.cz

Registrace

Registrace uzavřena, případné další registrace se budou řešit individuálně, na emailové adrese prezident@afcea.cz