Kybernetická bezpečnost III

24. 09. 2015 - 24. 09. 2015

Policejní akademie ČR, Praha, od 9.30 hod.

Seminář

afcea   polac

České pobočky AFCEA
a fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR

organizovaný ve spolupráci s

Národním bezpečnostním úřadem ČR
a Národním centrem kybernetické bezpečnosti ČR

 

Kybernetická bezpečnost III
Spolupráce se soukromým sektorem

 

Partneři semináře:

Microsoft logo new3

net

Základní informace

Seminář navazuje na dva předchozí semináře z let 2013 a 2014, které se uskutečnili na Policejní akademii ČR v Praze ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR a Národním Centrem Kybernetické bezpečnosti ČR. Předchozí semináře se věnovali přípravě nové legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a její implementaci do praxe, jakož i aktuálními trendy a technologiemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dvou seminářů se zúčastnilo celkem 288 zástupců veřejné správy, průmyslu a akademické sféry.

Pro koho je seminář určen

Pro zástupce bezpečnostní a IT komunity veřejné správy; pro zástupce subjektů kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury státu; pro zástupce AFCEA a dalších asociací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů a technologií, kybernetickou bezpečnost a ochranu dat; pro zástupce akademické sféry.

Rámcový obsah semináře
  • Zkušenosti a výsledky z určování KII a VIS
  • Responsible disclosure
  • Sdílení informací public-private o zranitelnostech, hrozbách a incidentech
  • Národní a mezinárodní spolupráce
  • Technologie
 Program semináře

Příspěvky autorů ke stažení zde.

09:30     Zahájení

Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA 

 

09:35     Zkušenosti a výsledky určování KII a VIS

Dušan NAVRÁTIL, Ředitel, Národní bezpečnostní úřad ČR; Martin KONEČNÝ, NCKB, Národní bezpečnostní úřad ČR; Adam KUČÍNSKÝ, NCKB, Národní bezpečnostní úřad ČR

 

10:15     Responsible disclosure

Taťána JANČÁRKOVÁ, NCKB, Národní bezpečnostní úřad ČR

 

10:45     Sdílení informací public-private o zranitelnostech, hrozbách a incidentech

Ondřej MOKOŠ, NCKB, Národní bezpečnostní úřad ČR

 

11:15 – 11:45 Přestávka

 

11:45     Centrum excelence kybernetické bezpečnosti ITU na ČVUT

Jaroslav BURČÍK, Vedoucí centra, ITU, ČVUT

Představení centra a nově budovaného tréninkového polygonu, odborná profilace a možnosti spolupráce.

 

12:05     Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Jiří SEDLÁČEK a Lukáš VONDRÁČEK, NSM Cluster

 

12:25     Cloud a povinné osoby ze zákona o KB

Zdeněk JIŘÍČEK, Ředitel pro technologické standardy, Microsoft, s.r.o.

 

12:45     Hrozby obsahující SSL datový útok

Vjačeslav PETRAŠEVSKIJ, CEO, VPGC

 

13:05 – 13:40 Přestávka

 

13:40     Případová studie: Implementace ZKB u subjektu kritické informační infrastruktury

Bude upřesněno

 

14:10     Bezpečnost není o produktech, ale o přístupu a zkušenostech

Petr RŮŽIČKA, Security Architect, net.pointers, s.r.o.

 

14:30     Zastav se, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo

Jan STELIBSKÝ, Senior project manager, Národní centrum bezpečnějšího internetu

 

14:50     Závěr

Josef STRELEC, President, Česká pobočka AFCEA

 

Změna programu vyhrazena.

 

Registrace na seminář z kapacitních důvodů uzavřena.