Cyber Café IV

15. 11. 2016 - 15. 11. 2016

Hotel DAP, Praha 6 od 16. hod

Seminář je zaměřen na problematiku rozvoje lidských zdrojů a certifikace pro pracovníky působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V rámci semináře se zaměříme na celosvětově respektované certifikáty a certifikační programy.

V druhé části semináře vystoupí zástupci ambasády USA, kteří nás seznámí se systémem povinné certifikace státních zaměstnanců USA a aspekty, které zavedení této certifikace provázelo.

 

Program:

16.00 – 16.45 
Luděk Novák
Přehledný úvod do světově rozpoznávaných certifikací a certifikačních programů vhodných pro oblast kybernetické bezpečnosti

16.45 – 18.00
Zástupce ambasády USA: Mr. Mark Burnett (FBI, cyber crime), Mr. Timothy Byrne (EUCOM, cyber expert)
Zkušenosti s rozvojem lidských sil zajištující obranyschopnost USA v oblasti kybernetické bezpečnosti

18.00– 18.30
Diskuze a networking

 

Registrace na seminář:

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.