Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2013

V roce 2013 pracovní skupina PS05 úspěšně navázala na svou činnost v předchozím období. V současné době pracuje v pracovní skupině 27 osob z 22 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ a Policejní akademie ČR v Praze. Pracovní skupina sdružuje rovněž zástupce CESNET, ICT unie, AOBP, CACIO a dalších asociací.

V roce 2013 se členové pracovní skupiny sešli na 7 pracovních jednání, uspořádali 4 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na 5 mezinárodních konferencích, z nichž 2 organizovali nebo spoluorganizovali.

V květnu 2013 pracovní skupina připravila k vydání 2. oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB.

V roce 2013 pracovní skupina vydala 4 publikace s ISBN. Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 831 neunikátních osob, z toho 451 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.

Členové pracovní skupiny připravili návrh programového zaměření pro období 2013/2014 pro studentské kluby AFCEA.

Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.