Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti získal cenu poroty

Česko-anglický výkladový slovník kybernetické bezpečnosti autorů P. Jiráska, L. Nováka a J. Požára, jehož vydavatelem je Policejní akademie ČR a Česká pobočka AFCEA získal Cenu poroty Jednoty tlumočníků a překladatelů za výkladový slovník 2016.

Do 23. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 54 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 8. února 2016.

Oceněný slovník byl vydán v roce 2015 ve třetí aktualizované verzi v tištěné i elektronické podobě pod záštitou Národního centra kybernetické bezpečnosti České republiky a Národního bezpečnostního úřadu České republiky.

Druhé vydání slovníku kybernetické bezpečnosti již získalo obdobnou cenu v roce 2014.

Elektronická verze je k dispozici na stránkách České pobočky AFCEA, tištěná verze pro velký zájem odborné veřejnosti je již nedostupná.

Autorům a kolektivu spolupracovníků, kteří se podíleli na realizaci slovníku srdečně gratulujeme a těšíme se na další vydání.