Strategie NATO v ICT

Dne 20.1.2015 se konal v prostorech hotelu DAP seminář „Strategie NATO v ICT“, jehož účelem bylo představení současných i budoucích NATO projektů zástupcům českého průmyslu. Seminář pořádaly asociace AFCEA, AOBP a Ministerstvo Obrany ČR.
Samotnou akci, které se účastnilo téměř 40 zástupců průmyslu, zahájili prezidenti asociací AFCEA a AOBP, Ing. Josef Strelec a RNDr. Jiří Hynek. Úvodní slovo pak měl Mgr. Tomáš Kopečný, představitel sekce pro průmyslovou spolupráci Ministerstva Obrany ČR. V něm nejprve představil úlohu a cíle sekce na budoucí období, dále hovořil o připravenosti resortu vést jednání se zástupci českého průmyslu jak na bilaterální a multilaterální úrovni i zmínil potřebu pravidelného setkávání na podobně širokém fóru s cílem nejen dosáhnout vyšší participace českého průmyslu v projektech NATO, ale též vést diskuzi nad aktuálními operačními potřebami AČR z pohledu ICT.

Následně vystoupil plk. gšt. Ing. Josef Knedla, národní technický expert při NCIA, který rozdělil vystoupení do dvou bloků; v prvním bloku uvedl strategický pohled NATO, jak spolupracovat s jednotlivými státy v jednotlivých oblastech zájmu, ve druhém pak představil projekty, které jsou plánovány v období od roku 2015.
Posledním vystupujícím dopoledního semináře byl pan Ing. Leoš Bártík z oddělení NSIP, sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva Obrany ČR, který informoval účastníky o možnostech zapojení se do databází firem agentur NATO i o vhodném způsobu komunikace s těmito agenturami.

Následná diskuze ukázala zájem jak českých firem, tak i zástupců Ministerstva Obrany ČR posunout český průmysl do pozice, ve kterém budou české firmy více participovat na mezinárodních projektech NATO.

Seminář byl účastníky vesměs hodnocen velmi pozitivně, z tohoto důvodu již během akce probíhaly rozhovory o pořádání dalších, podobných a návazných akcí.

 

Ke stažení: Prezentace MS PowerPoint