Spolupráce se studentskými kluby a přijetí partnerství nad jejich aktivitami

v rámci České pobočky AFCEA existují a úspěšně pracují dva studentské kluby. Studentský klub AFCEA na Policejní akademii a Studentský klub AFCEA na Universitě obrany. O činnosti těchto klubů vás pravidelně informujeme, ať již direct mailingem nebo na našich webových stránkách. Studenti z našich AFCEA studentských klubů sbírají úspěchy nejen na akcích České pobočky AFCEA (např. semináře na Policejní akademii), ale patří rovněž mezi pravidelně oceňované vystupující na AFCEA mezinárodních konferencích (např. naposledy na TechNet International v Bukurešti v březnu 2014). Studentské kluby také zahájily tradici vlastního studentského symposia, které je otevřeno a je za participace studentů dalších škol. Významná je spolupráce se studentským klubem AFCEA z AOS v Liptovském Mikuláši, ale naše studentské kluby spolupracují i s domácími universitami jako je UK, ČVÚT, MU, VUT a mnoho dalších. V letošním roce plánují svoje další akce, včetně významného zapojení do aktivity EU – Říjen měsíc kybernetické bezpečnosti.

Rád bych Vás výše uvedeným přesvědčil, že po počátečních problémech se činnost studentských klubů úspěšně rozvíjí a že má cenu na jejich aktivitách participovat. Jménem Rady ředitelů bych vás chtěl požádat o zvážení vaší spolupráce se studentskými kluby a přijetí partnerství nad jejich aktivitami. Pro partnera nabízíme následující podmínky:

PARTNERGOLD PARTNER

 
Logo na stránkách AFCEA ANO ANO
Logo na stránkách Studentských klubů ANO ANO
Logo na všech Studentských akcích (1-2x do roka) ANO ANO
Logo na pozvánce na Studentské akce ANO
Přístup na všechny studentské akce v daném roce 2 osoby 2 osoby
Přístup na všechny bezpečnostní semináře v daném roce (zdarma) 2 osoby 2 osoby
Vystoupení na Studentském symposiu (1x ročně – 15′) ANO
Distribuce firemních materiálů v rámci Studentských akcí ANO
Distribuce firemních materiálů prostřednictvím studentských klubů ANO
Právo zadat studentským klubům odbornou práci (Podléhá schválení Faculty Advisors)
Partnerský poplatek (bez DPH) 7 500 Kč 15 000 Kč

 

Prosím, v případě Vašeho zájmu mě kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Josef Strelec, CSc.  (Lt.Col. Ret.)
President
AFCEA Czech Chapter