[:cz]Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA obdržela čestné uznání [:]

[:cz]Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA obdržela čestné uznání za dlouholetý odborný přínos při vzdělávání a osvětě v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, zejména mezi pracovníky veřejné správy, armády, bezpečnostních složek a akademické sféry.

Ocenění udělilo Ministerstvo obrany ČR, Asociace obranného průmyslu ČR a Veletrhy Brno, a.s. při příležitosti mezinárodního veletrhu IDET 2017.

Ocenění převzal předseda pracovní skupiny Petr Jirásek.

Slavnostního aktu předání se zúčastnili:
Jiří Kuliš, GŘ Veletrhy Brno, a.s.,
Jiří Hynek, president AOBP,
Tomáš Kuchta, náměstek MO ČR a pplk.
Libor Dražan, předseda komise.

 

 

 [:]