Oznámení o konání Výroční valné hromady 2020

Na základě Stanov České pobočky AFCEA nám dovolte Vás pozvat na Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude konat dne 23. 9. 2020 od 16 hodin. O místu a programu Vás budeme, v souladu s platnými stanovami naší pobočky, informovat.

Konání Výroční valné hromady je nyní netypicky a mimořádně svoláno až na třetí čtvrtletí, neboť s ohledem na přijetí vládních opatření reagujících na krizovou situaci spojenou s epidemií COVID-19, nebylo možné dostát předpokládanému termínu zakotvenému ve Stanovách České pobočky AFCEA.

Věřím, že odložení Výroční valné hromady bude z Vaší strany považováno za jedno z nejmírnějších dopadů této krize, která nás všechny společně lidsky i profesně zasáhla.