Bezpečnostní seminář CERT/CSIRT/SOC

Dne 31. března 2015 se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil bezpečnostní seminář, který se věnoval problematice CERT/CSIRT/SOC, a to jak z hlediska jejich budování, tak i fungování.

Seminář připravila Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA ve spolupráci s Policejní akademií ČR a Národním bezpečnostním úřadem ČR.

Semináře se zúčastnilo 93 odborníků z veřejné správy, průmyslové sféry, tak i akademické sféry včetně studentů.

Podrobný program a prezentace přednášejících najdete zde.