Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.

Dne 12. dubna 2021 Česká pobočka AFCEA založila Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) se záměrem rozšířit a profesionalizovat dosavadní aktivity AFCEA ve vyhledávání, motivování a přípravě mladých lidí se zájmem o kybernetickou bezpečnost a obranu.


KYBERCENTRUM navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, stát se respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany zejména mezi mládeží, studenty a učiteli.


Cíle KYBERCENTRA vychází z potřeb moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích. Z potřeby vyhledávat, motivovat a připravovat mladé lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost a obranu, a poskytovat celoživotní vzdělávání a podporu lidem pohybujících se v oblasti kybernetické bezpečnosti.


KYBERCENTRUM již od svého vzniku realizovalo několik projektů: Podílelo se na přípravě a organizaci národního finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (NSKB, www.kybersoutez.cz), participovalo na Letním škole NSKB, realizuje projekt KYBERPOHÁDEK a KYBERŘÍKANEK. V roce 2022 bude zahájen projekt Studentského kybernetického akcelerátoru. Více na www.kybercentrum.cz.

Výroční valná hromada 2021

Dne 13.9.2021 se v budově DAP Praha konala Výroční valná hromada České pobočky AFCEA. Na ní se mimo jiné zhodnotila činnost asociace v období 2019-2021.

Valná hromada schválila složení nové rady ředitelů na období 2021 – 2022 v následující podobě:
Prezident: Tomáš MÜLLER
1. viceprezident: František RIDZÁK
Viceprezident pro členské záležitosti: Tomáš PŘIBYL
Viceprezident pro programovou činnost: Dan KOČÍ
Pokladník: Martina RADOVÁ
Sekretář pobočky: Jaroslav BURČÍK
Programový sekretář: Petr HRŮZA
Ředitel: Josef VESELÝ
Ředitel: Miroslav NEČAS
Ředitel: Václav LUKAVSKÝ
Ředitel: Zbyšek WEISS
Ředitel: Marek VRBÍK
Ředitel: Vladimír ROHEL

Crowdfundingový projekt Kyber pohádky a kyber říkanky

Rádi bychom vás informovali, že byl spuštěn crowdfundingový projekt zaměřený nejen na vydání pilotní knihy Kyber pohádek a kyber říkanek, ale i podporu dalších aktivit nově vzniklého Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú, které založila Česká pobočka AFCEA v návaznosti na dlouholeté aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vyprávějme dětem jim známé příběhy, ale s pointou ve virtuálním světě, kde budou jistě trávit stále významnější část svého života. Ať se tam tedy pohybují bezpečněji.

Pokud byste měli zájem se zapojit, tak více zde: https://www.donio.cz/kybercentrum

 

 

Studentská letní soutěž – KYBER ŘÍKANKA

Soutěžní výbor Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti vyhlásil letní soutěž pro studenty a mladé lidi ve věku do 26 let. Cílem soutěže je oslovit mladé kreativní lidi a zapojit je do vytvoření krátkých básniček / říkánek zaměřených na osvětu kybernetické bezpečnosti, kybernetickou výchovu mezi dětmi ve věku od čtyř let.

 

Více informací https://www.kybersoutez.cz/kyber_rikanka.html

 

Oznámení o konání valné hromady 2021

Vážení členové České pobočky AFCEA.

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční valnou hromadu České pobočky AFCEA, která se koná 13. 9. 2021 od 15 hodin v klubové restauraci hotelu DAP, Praha 6.

Jste všichni srdečně zváni.

Rada ředitelů ČP AFCEA

Změna na pozici viceprezidenta pro členské záležitosti ČP AFCEA

V březnu 2021 rezignoval na pozici viceprezidenta pro členské záležitosti ČP AFCEA pan Rostislav Jirkal. Rostislavu Jirkalovi patří veliké poděkování za jeho více než desetiletou usilovnou a příkladnou práci v radě ředitelů České pobočky AFCEA.

Dovolte nám, abychom Vás dále informovali, že rada ředitelů ČP AFCEA kooptovala dne 7. 4. 2021 na pozici viceprezidenta pana Tomáše Přibyla.

Ing. Tomáš Přibyl, absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha oboru technická kybernetika, se pohybuje v oblasti kybernetické bezpečnosti již od roku 1996.

Je zakladatelem, spolumajitelem a předsedou představenstva společnosti Corpus Solutions, a.s., která se profiluje jako konzultační a technologická společnost pomáhající zákazníkům účinně se vyrovnat s rostoucími riziky kybernetického prostoru. Společnost je úzce profilovaná a pod vedením Tomáše Přibyla dosahuje stabilně významného ročního obratu s vysokým podílem služeb a zaměstnává více než 60 specialistů.

Tomáš Přibyl ve své práci aktivně propaguje a konzultuje se zákazníky potřebnost změny jejich přístupu k řešení kybernetických rizik. Společně se zákazníky hledá cestu k zaintegrování kybernetické bezpečnosti jako nedílné součásti jejich firemní kultury. Ve své práci klade velký důraz na vzdělávání a praktický trénink dovedností spojených s detekcí a zvládáním kybernetických incidentů. Inspiraci nalezl v Izraeli a toto know-how se snaží přenášet k zákazníkům.

V letech 2016–2019 byl předsedou výboru sdružení EuCybSec, které bylo odbornou platformou pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti.
V současné době je aktivně zapojen v pracovní skupině kybernetické bezpečnosti při AFCEA ČR. Externě spolupracuje s VŠE Praha a s ČZU Praha, kde přednáší a konzultuje problematiku kybernetické bezpečnosti.

Firma Corpus Solutions podporuje aktivity pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA a sponzoruje středoškolskou soutěž kybernetické bezpečnosti již od jejího vzniku.

Rada ředitelů ČP AFCEA

Kdo je etickým hackerem České republiky?

Studentská národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

Národní finále

Národní finále studentské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických i profesní organizací se uskutečnilo ONLINE 20. května 2021.
Finále se zúčastnilo 44 nejlepších studentů a studentek z 25 základních, středních a vysokých škol, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Soutěžící se do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online kol, která absolvovalo více než 3.700 studentů z téměř 200 škol z celé České republiky.

Národní finále bylo vysíláno živě z finálového studia, jehož organizaci zastřešovalo Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., a technicky zajistili studenti z Mediálního domu Preslova (SSPŠ a Gymnázium Praha). V průběhu devíti hodinového osvětově-odborného vysílání se uskutečnilo šest odborných diskusních panelů, devět odborných vystoupení, 13 interview a dalších
živých i předtočených rozhovorů.

Záznam z vysílání je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=pYqSJhSqtkQ&list=PLO1ysiBn1s7Tj3QWyT7BPKhHO9n3HcjZe.

Tisková zprávu v PDF k dispozici zde.

Webinář na téma Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci NATO: NCIA

Asociace AOBP a ČP AFCEA organizují za podpory MO ČR webinář na téma:

Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci NATO: NCIA (NATO Communications and Information Agency).

Webinář proběhne ve středu 9. 6. 2021 od 10:00 do 11:30 hodin. Pracovním jazykem bude čeština.

Obsah webináře:

 1. Úvodní slova
 2. Představení NCIA (historie a současnost, poslání NCIA, obchodní činnost NCIA, česká pozice)
 3. Možnosti spolupráce s NCIA (aktuální a připravované projekty, praktické informace, akviziční proces, kontakty)
 4. Aktivity NCIA
 5. Diskuze

Webinář je zdarma. Pro účast je nutná předchozí registrace.

Registrovat se můžete nejpozději 8. 6. 2021 do 14:00.

Registrace:

  Základní údaje:

  účastnický poplatek: zdarma

  *údaje označené hvězdičkou jsou povinné

  AFCEA uspořádala kulatý stůl ke kybernetické obraně

  Česká pobočka sdružení AFCEA uspořádala 28. dubna kulatý stůl, jehož tématem byla novela zákona o Vojenském zpravodajství, která se týká kybernetické obrany a která vejde v účinnost 1. července letošního roku. Kulatého stolu se vedle zástupců AFCEA a Vojenského zpravodajství účastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i soukromého sektoru. Leitmotivem videokonference byla spolupráce a společná koordinace, bez které nelze efektivně český kybernetický prostor chránit.

  V úvodu online setkání vystoupil ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, který poděkoval za podporu a podnětnou diskuzi nad zněním zákona během celého legislativního procesu. „Důležitou přidanou hodnotou je, že zde při diskutování o znění novely vznikl výrazný prostor pro spolupráci. Kybernetická obrana je běh na dlouhou trať a její efektivity nelze dosáhnout samostatně- Kybernetický prostor naopak ochráníme pouze spoluprací napříč státním i soukromým sektorem, vzájemnou důvěrou a sdílením informací a iniciativním přístupem,“ uvedl dále ředitel.

  Více informací naleznete zde: https://vzcr.cz/afcea-usporadala-kulaty-stul-ke-kyberneticke-obrane-hlavnim-tematem-byla-spoluprace-166

  V. Konference Spojovacího vojska Armády České republiky

  Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA a pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany pořádá

  Konferenci spojovacího vojska AČR 2021,

  která se uskuteční ve dnech 16. a 17. června 2021 v Lipníku nad Bečvou.

  V případě zájmu o partnerskou či individuální účast nás prosím kontaktujte na adrese prezident@afcea.cz

   

  Podpořte soutěž talentů, potřebujeme je, apelují na firmy šéfové kyberúřadů

  AFCEA (Armed Forces Communication and Electronics Association) se zaměřuje na rozvoj informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil a soutěž ECSC (European Cyber Security Challenge) představila partnerům tento týden prostřednictvím tzv. e-café.

  Cílem klání je vyhledávat talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti po celé Evropě a zvyšovat povědomí o jejím významu ve veřejném prostoru. Do soutěže je zapojeno více než 20 národních týmů z různých zemí a svým rozsahem i náplní patří k nejlepším svého druhu v Evropě. V Praze se ECSC uskuteční ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2021. Prezident české pobočky AFCEA Tomáš Müller prostřednictvím e-café apeloval na partnery, aby tuto aktivitu podpořili a využili příležitosti zviditelnit své firmy v evropském prostoru.

  Více informací najdete na stránkách Ministerstva obrany ČR