Výroční valná hromada České pobočky AFCEA

Dne 11. 5. 2023, od 14 hodin se v budově ICZ Group, v ulici Na Hřebenech II 1718/10, v Praze uskuteční Výroční valná hromada České pobočky AFCEA.

Na ní se zhodnotí uplynulé období, projedná programové zaměření pobočky na období 2023/2024. Proběhne též jednání a volba nových členů rady České pobočky AFCEA na další funkční období.

Kolektivní i individuální členové České pobočky AFCEA jsou srdečně zvaní.

Podporujeme kampaň Spojař nové generace

 

Česká pobočka AFCEA se zapojila do podpory kampaně Spojař nové generace. Členové a podporovatelé České pobočky AFCEA mohou využít pro propagaci této kampaně odkazy na stránkách spojovacího vojska, dále viz. https://spojar.army.cz/pro-firmy/

Informace o změně plánu akcí PS07

Širší problematika související s tématem „Cognitive Warfare“ bude zařazena do programu celodenní konference „Má mozek ještě šanci“  dne 9. 11. 2023

Změna plánu akcí

Pracovní skupina „PS07 Inteligence“ na základě požadavků odborné veřejnosti mění plán připravovaných akcí.

Plánované semináře jsou zrušeny:

  • 23.3. – SOCMINT– state of the art
  • 20.4. –  OSINT – state of the art
  • 15.6. –  Využití technologií VR a AI k podpoře lepšího poznávání a rozhodování.
  • 21.9. –  Využívání AI a Bayesovských analytických metod pro podporu rozhodování v bezpečnostní a zpravodajské komunitě

Věcná tématika těchto seminářů bude zahrnuta do nově připravovaného plánu akcí, které souvisejí s tématem „Cognitive Warfare“.

Nově naplánované akce zveřejníme na našich stránkách.

Za případné problémy se omlouváme.

 

Zpravodaj 1/2023

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA,

nejprve nám dovolte popřát vše dobré v novém roce 2023, především hodně zdraví a štěstí, a to jak Vám tak Vašim rodinám a blízkým. Rovněž si společně popřejme, ať náš další společný AFCEA rok je též plný zajímavých aktivit ve prospěch obrany a bezpečnosti České republiky.

Přinášíme vám malé poohlédnutí za minulým rokem 2022. Dále vám chceme představit klíčové akce a aktivity, které plánujeme a které nás snad neminou v roce 2023.
Rádi bychom úvodem připomněli, že letos oslavíme 30 let od ustavující schůze České pobočky AFCEA, které se tehdy zúčastnila řada významných zástupců ministerstva obrany ČR, armádních i civilních specialistů a řada zahraničních hostů v čele s manažerem AFCEA Europe, gen. Greindlem a představitelem Bonnské pobočky Eberhardem Mullerem von der Bank.

Celé vydání zpravodaje si přečtete zde.

Ocenění České pobočky AFCEA

Dne 14.10.2022 převzali představitelé rady ředitelů České pobočky AFCEA z rukou vice-prezidentky AFCEA International pro členské záležitosti, paní Tiny Jordan a generálního manažera AFCEA Europe, pana Ericha Staudachera řadu ocenění AFCEA International. Mimo jiné i ocenění AFCEA pobočka roku 2022.

Ocenění je především zásluhou všech aktivních členů, korporátních i individuálních, kteří dobrovolně a nezištně pracují na přípravách akcí České pobočky AFCEA.

 

Závěrečná zpráva k akci AFCEA Technet Europe 2022

Mezinárodní konference AFCEA Technet Europe 2022 se konala ve dnech 17. a 18. 10. 2022 v Praze. Rok před samotnou akcí (dne 21.10.2021) se konalo pracovní setkání AFCEA ČR a AFCEA Europe se zástupci obranně bezpečnostních institucí ČR, kde se představil návrh tématu akce (Umělá inteligence pro podporu plánování a vedení vojenských a záchranných operací v hybridním prostředí) a místo konání (Praha 2022). Během setkání byl přítomnými deklarován zájem o pořádání této akce v Praze, odsouhlaseno téma akce, které se konzultovalo i ve vztahu na témata českého předsednictví v radě EU.

Za AFCEA ČR následně vedli přípravné, organizačně-programové, práce Tomáš Muller, prezident ČP AFCEA a Petr Jirásek, regionální Vice prezident AFCEA International. Do přípravy akce se rovněž zapojili Dan Kočí, viceprezident ČP AFCEA pro programovou činnost, Zbyšek Weiss, Petr Hrůza a Vladimír Rohel, členové rady ředitelů ČP AFCEA a paní Iveta Francová.

Navzdory faktu, že příprava i vlastní akce probíhaly ve velice složité době, do Prahy zavítala řada významných zahraničních delegací především ze států NATO. Mezi nejpočetnější delegace patřili zástupci Spojených států Amerických, Velké Británie, Německa a Slovenska. Nechyběly ani další zahraniční delegace, například z Nizozemí, Itálie, Francie nebo z Maďarska.

Na konferenci AFCEA Technet Europe přijala pozvání celá řada významných hostů, aktivních či bývalých zástupců bezpečnostních složek států NATO i zástupců AFCEA International a AFCEA Europe, mezi jinými například: Lt. Gen. Susan S. Lawrence, USA (Ret.), Brig. Gen. Paul H. Fredenburgh III, USA (Ret.), Maj. Gen. Erich Staudacher, GEAF (Ret.), Brig. Gen. Chad Raduege (Director of the Command, Control, Communications and Computers/Cyber Directorate and Chief Information Officer, Headquarters U.S. European Command, Col. Lucian Munteanu, (NATO HUMINT COE), Col. Mietta Groeneveld, Director NATO Command and Control, Center of Excellence, a řada dalších.

Konference, která se konala pod záštitou Náčelníka generálního štábu Armády České republiky a pod záštitou vicepremiéra České republiky pro Digitalizaci se zúčastnili i řečníci z České republiky, kteří zároveň reprezentovali na mezinárodní akci Českou republiku: Petr Očko (náměstek MPO ČR), plk. Zdeněk Rýpar (SKIS, GŠ AČR), plk. Švec (GŠ AČR) Zbyšek Weiss (AFCEA), Miroslav Nečas (AFCEA), Daniel Bagge (MO ČR), Vladimír Dzurilla (ředitel, NAKIT, s.p.).

Hlavním tématem konference byla umělá inteligence a její uplatnění ve vojenském a bezpečnostním odvětví a související oblasti digitalizace, C4ISTAR a kybernetické obrany a bezpečnosti.

Konference AFCEA Technet Europe se zúčastnilo téměř 190 osob, především ze zahraničí. Odbornost akce, organizační zajištění i podpora České pobočky AFCEA byla vysoce pozitivně hodnocena všemi přítomnými.

Česká pobočka AFCEA uspořádala dne 18. října 2022 společenský večer, který byl nejen závěrečným večerem AFCEA Technet Europe, ale rovněž připomenutím 105. výročí Spojovacího vojska AČR a výročí 30 let od první AFCEA akce na území střední a východní Evropy, která se v roce 1992 konala v Praze (tehdy společná akce AFCEA Europe a Ministerstvo obrany ČSFR). Na společenském večeru vystoupil prezident ČP AFCEA Tomáš Muller a regionální vice-prezident AFCEA International Petr Jirásek. Ze zahraničních hostů vystoupili Brig. Gen. Paul H. Fredenburgh III, USA (Ret.) a Maj. Gen. Erich Staudacher, GEAF (Ret.). Všichni vesměs hovořili o mezinárodním rozměru AFCEA, potřebě úzké spolupráci na národní i mezinárodní úrovni i o čtyřech základních pilířích odborné platformy AFCEA (bezpečnostní složky, státní správa, akademická sféra a privátní sektor).

Zahraničními prezentujícími byla rovněž vyzdvihnuta „fenomenální“ práce České pobočky AFCEA při přípravě a organizaci konference Technet Europe a odborná úroveň celé akce.

Pan genpor. v.z. Ing. Jiří Baloun, PhD., MSc., čestný vice-prezident ČP AFCEA na slavnostním večeru připomněl vznik Spojovacího vojska AČR, a pan genmjr. ve výslužbě Ing. Stanislav Chromec, CSc., historicky první prezident AFCEA ČR, připomněl zrod první akce AFCEA ve střední a východní Evropě, která dala podnět k založení AFCEA v České republice v roce následujícím (1993).

Závěrečný společenský večer podpořily následující společnosti, kterým též patří poděkování:

  • Generálnímu partnerovi: Interlink CS spol. s r. o.
  • Hlavním partnerům akce: GiTy, a.s., Fidelis CyberSecurity, EO SECURITY s.r.o., SITEL, spol. s r.o., ATS-TELCOM PRAHA a. s.
  • A partnerům akce: INTV, spol. s r.o., ALEF NULA, a.s., Cisco Systems, OPTOKON, a.s., TOVEK, spol. s r.o., ALTRON, a.s., GORDIC spol. s r.o., MICROSOFT s.r.o., AURA, s.r.o.

 

Z odborné i společenské části AFCEA TechNet Europe vznikla celá řada závěrů a vyplynulo mnoho důležitých témat, které budou v následujícím období rozpracovávat odborné pracovní skupiny AFCEA International i České pobočky AFCEA. Odborné prezentace a závěry z akce budou k dispozici na webu AFCEA.

Vzhledem k řadě pochval a kladných reakcí na konferenci AFCEA Technet Europe i na doprovodné akce je možné konstatovat, že všichni členové organizačního výboru akce odvedli velice dobrou práci ve prospěch prezentace České republiky před zahraničními delegacemi. Neméně velké díky zaslouží i všichni prezentující z ČR, kteří svoji odbornou kvalitou pomohli skvěle zrealizovat výjimečnou mezinárodní akci.

 

Armáda chce posílit spojaře

Ve dnech 15.-16.6.2022 se v Lipníku nad Bečvou uskutečnila v pořadí již šestá konference Spojovacího vojska Armády ČR. Letošní ročník se zaměřil na řešení aktuálních bezpečnostních výzev a zabezpečení systému spojení u hlavních armádních modernizačních projektů.

Konferenci již tradičně uspořádala sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany a Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou společnosti AFCEA – Armed Forces Communications & Electronic Association.

Více na: https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-chce-posilit-spojare:-shani-odborniky-na-komunikacni-a-it-technologie-a-krypto-ochranu–236888/

Tisková zpráva o konferenci Ochrana měkkých cílů 2022

Dne 9. června 2022 se v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze konala tradiční konference na aktuální bezpečnostní témata s názvem „Ochrana měkkých cílů 2022″.

Jednalo se o největší pravidelně pořádanou konferenci s tímto zaměřením v České republice.

Jejím pravidelným pořadatelem je Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s., Česká
pobočka AFCEA a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.

Ke stažení nabízíme tiskovou zprávu z akce.

Fotogalerie:

International CyberSecurity Challenge

ve dnech 14. – 17. června se v Aténách uskutečnilo první mezinárodní finále etických hackerů z řad studentů – International CyberSecurity Challenge, pořádané evropskou agenturou ENISA a partnerskými organizacemi z celého světa.

Česká republika měla své zastoupení jednak v týmu Evropa, tak i ve vedení soutěže. Člen týmu byl český národní reprezentant Jan Gocník (MFF UK), jedním z trenérů týmu byl Bejmanin Král (MUNI Brno), členem výkonného výboru ENISA ICC byl Petr Jirásek (Předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA).

Mezinárodního finále se zúčastnilo 7 týmu reprezentujících Afriku, Latinskou Ameriku, Kanadu, Oceánii, USA, Asii a Evropu. Vítězem prvního ročníku ICC se stal Tým EUROPE. Druhý ročník ICC se uskuteční v roce 2023 v USA. Více zde: https://ecsc.eu/icc/

Evropské finále ECSC 2022, Vídeň

13. – 17. 9. 2022 – Evropské finále ECSC 2022, Vídeň. V září se ve Vídni uskuteční další ročník evropského finále ECSC 2022.

Více informací o evropském finále zde: https://ecsc.eu/

Hlavními a zlatými partnery národního týmu jsou ČEZ, CORPUS, GORDIC a CETIN.

Letní škola KyberSoutěže v Brně

1. – 5. 8. 2022 – Letní škola KyberSoutěže v Brně – již po šesté se ti nejlepší etičtí hackeři ČR z řad studentů sejdou v Brně na letní škole, kterou připravili odborníci z Masarykovi univerzity v Brně a Univerzity obrany.

Součástí letní školy bude i výběr národního týmu ČR, který nás bude reprezentovat na Evropském finále ECSC 2022 ve Vídni (https://ecsc.eu/)

Zlatí a hlavní partneři: ČEZ, CORPUS, GORDIC, CETIN, KYPO, MUNI, UNOB