Studentská letní soutěž – KYBER ŘÍKANKA

Soutěžní výbor Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti vyhlásil letní soutěž pro studenty a mladé lidi ve věku do 26 let. Cílem soutěže je oslovit mladé kreativní lidi a zapojit je do vytvoření krátkých básniček / říkánek zaměřených na osvětu kybernetické bezpečnosti, kybernetickou výchovu mezi dětmi ve věku od čtyř let.

 

Více informací https://www.kybersoutez.cz/kyber_rikanka.html

 

Oznámení o konání valné hromady 2021

Vážení členové České pobočky AFCEA.

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční valnou hromadu České pobočky AFCEA, která se koná 13. 9. 2021 od 15 hodin v klubové restauraci hotelu DAP, Praha 6.

Jste všichni srdečně zváni.

Rada ředitelů ČP AFCEA

Změna na pozici viceprezidenta pro členské záležitosti ČP AFCEA

V březnu 2021 rezignoval na pozici viceprezidenta pro členské záležitosti ČP AFCEA pan Rostislav Jirkal. Rostislavu Jirkalovi patří veliké poděkování za jeho více než desetiletou usilovnou a příkladnou práci v radě ředitelů České pobočky AFCEA.

Dovolte nám, abychom Vás dále informovali, že rada ředitelů ČP AFCEA kooptovala dne 7. 4. 2021 na pozici viceprezidenta pana Tomáše Přibyla.

Ing. Tomáš Přibyl, absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha oboru technická kybernetika, se pohybuje v oblasti kybernetické bezpečnosti již od roku 1996.

Je zakladatelem, spolumajitelem a předsedou představenstva společnosti Corpus Solutions, a.s., která se profiluje jako konzultační a technologická společnost pomáhající zákazníkům účinně se vyrovnat s rostoucími riziky kybernetického prostoru. Společnost je úzce profilovaná a pod vedením Tomáše Přibyla dosahuje stabilně významného ročního obratu s vysokým podílem služeb a zaměstnává více než 60 specialistů.

Tomáš Přibyl ve své práci aktivně propaguje a konzultuje se zákazníky potřebnost změny jejich přístupu k řešení kybernetických rizik. Společně se zákazníky hledá cestu k zaintegrování kybernetické bezpečnosti jako nedílné součásti jejich firemní kultury. Ve své práci klade velký důraz na vzdělávání a praktický trénink dovedností spojených s detekcí a zvládáním kybernetických incidentů. Inspiraci nalezl v Izraeli a toto know-how se snaží přenášet k zákazníkům.

V letech 2016–2019 byl předsedou výboru sdružení EuCybSec, které bylo odbornou platformou pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti.
V současné době je aktivně zapojen v pracovní skupině kybernetické bezpečnosti při AFCEA ČR. Externě spolupracuje s VŠE Praha a s ČZU Praha, kde přednáší a konzultuje problematiku kybernetické bezpečnosti.

Firma Corpus Solutions podporuje aktivity pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA a sponzoruje středoškolskou soutěž kybernetické bezpečnosti již od jejího vzniku.

Rada ředitelů ČP AFCEA

Kdo je etickým hackerem České republiky?

Studentská národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

Národní finále

Národní finále studentské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických i profesní organizací se uskutečnilo ONLINE 20. května 2021.
Finále se zúčastnilo 44 nejlepších studentů a studentek z 25 základních, středních a vysokých škol, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Soutěžící se do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online kol, která absolvovalo více než 3.700 studentů z téměř 200 škol z celé České republiky.

Národní finále bylo vysíláno živě z finálového studia, jehož organizaci zastřešovalo Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., a technicky zajistili studenti z Mediálního domu Preslova (SSPŠ a Gymnázium Praha). V průběhu devíti hodinového osvětově-odborného vysílání se uskutečnilo šest odborných diskusních panelů, devět odborných vystoupení, 13 interview a dalších
živých i předtočených rozhovorů.

Záznam z vysílání je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=pYqSJhSqtkQ&list=PLO1ysiBn1s7Tj3QWyT7BPKhHO9n3HcjZe.

Tisková zprávu v PDF k dispozici zde.

Webinář na téma Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci NATO: NCIA

Asociace AOBP a ČP AFCEA organizují za podpory MO ČR webinář na téma:

Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci NATO: NCIA (NATO Communications and Information Agency).

Webinář proběhne ve středu 9. 6. 2021 od 10:00 do 11:30 hodin. Pracovním jazykem bude čeština.

Obsah webináře:

 1. Úvodní slova
 2. Představení NCIA (historie a současnost, poslání NCIA, obchodní činnost NCIA, česká pozice)
 3. Možnosti spolupráce s NCIA (aktuální a připravované projekty, praktické informace, akviziční proces, kontakty)
 4. Aktivity NCIA
 5. Diskuze

Webinář je zdarma. Pro účast je nutná předchozí registrace.

Registrovat se můžete nejpozději 8. 6. 2021 do 14:00.

Registrace:

  Základní údaje:

  účastnický poplatek: zdarma

  *údaje označené hvězdičkou jsou povinné

  AFCEA uspořádala kulatý stůl ke kybernetické obraně

  Česká pobočka sdružení AFCEA uspořádala 28. dubna kulatý stůl, jehož tématem byla novela zákona o Vojenském zpravodajství, která se týká kybernetické obrany a která vejde v účinnost 1. července letošního roku. Kulatého stolu se vedle zástupců AFCEA a Vojenského zpravodajství účastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i soukromého sektoru. Leitmotivem videokonference byla spolupráce a společná koordinace, bez které nelze efektivně český kybernetický prostor chránit.

  V úvodu online setkání vystoupil ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, který poděkoval za podporu a podnětnou diskuzi nad zněním zákona během celého legislativního procesu. „Důležitou přidanou hodnotou je, že zde při diskutování o znění novely vznikl výrazný prostor pro spolupráci. Kybernetická obrana je běh na dlouhou trať a její efektivity nelze dosáhnout samostatně- Kybernetický prostor naopak ochráníme pouze spoluprací napříč státním i soukromým sektorem, vzájemnou důvěrou a sdílením informací a iniciativním přístupem,“ uvedl dále ředitel.

  Více informací naleznete zde: https://vzcr.cz/afcea-usporadala-kulaty-stul-ke-kyberneticke-obrane-hlavnim-tematem-byla-spoluprace-166

  V. Konference Spojovacího vojska Armády České republiky

  Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA a pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany pořádá

  Konferenci spojovacího vojska AČR 2021,

  která se uskuteční ve dnech 16. a 17. června 2021 v Lipníku nad Bečvou.

  V případě zájmu o partnerskou či individuální účast nás prosím kontaktujte na adrese prezident@afcea.cz

   

  Podpořte soutěž talentů, potřebujeme je, apelují na firmy šéfové kyberúřadů

  AFCEA (Armed Forces Communication and Electronics Association) se zaměřuje na rozvoj informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil a soutěž ECSC (European Cyber Security Challenge) představila partnerům tento týden prostřednictvím tzv. e-café.

  Cílem klání je vyhledávat talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti po celé Evropě a zvyšovat povědomí o jejím významu ve veřejném prostoru. Do soutěže je zapojeno více než 20 národních týmů z různých zemí a svým rozsahem i náplní patří k nejlepším svého druhu v Evropě. V Praze se ECSC uskuteční ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2021. Prezident české pobočky AFCEA Tomáš Müller prostřednictvím e-café apeloval na partnery, aby tuto aktivitu podpořili a využili příležitosti zviditelnit své firmy v evropském prostoru.

  Více informací najdete na stránkách Ministerstva obrany ČR

  Jak se bránit útoku ransomwarem

  Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost ve spolupráci Českou pobočkou AFCEA a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT) vydává sérii doporučení, jak ransomware útokům předcházet a jak postupovat, když už k útoku došlo. Tato doporučení může využít jakákoli instituce, aby se před těmito útoky ochránila. Více zde

  https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1662-jak-se-branit-utoku-ransomwarem/

  Partnerské podmínky pro bezpečnostní webináře ČP AFCEA

  Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA.

  pro období podzim – zima 2020/2021 připravujeme bezpečnostní webináře pracovních skupin České pobočky AFCEA – Kybernetická bezpečnost, Inteligence a Ochrana obyvatelstva. Souhrnný seznam webinářů bude v průběhu období postupně aktualizován na webových stránkách www.afcea.cz.

  Nabízíme možnost partnerství na jednotlivé webináře i na celé období. Partnerské podmínky naleznete zde.

  V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese prezident@afcea.cz.

  Děkujeme předem za vaši podporu!

  Výroční valná hromada 2020 se ruší

  Vážení členové České pobočky AFCEA,

  Dovolte nám oznámit, že členská základna České pobočky AFCEA způsobem hlasování per rollam odsouhlasila návrh rady ředitelů o tom, že Výroční valná hromada 2020 se ruší se všemi souvislostmi a následná Výroční valná hromada se uskuteční v řádném termínu, tj. ve 2Q 2021.

  Děkujeme za vaši účast při hlasování.

  Rada ředitelů České pobočky AFCEA

  Změna termínu konference Ochrana měkkých cílů 2020

  Vážení účastníci konference Ochrana měkkých cílů 2020,

  vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR  a očekávaným pandemicko-hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a doporučení státních a veřejných organizací k omezení návštěv hromadných akcí pro jejich zaměstnance musíme s lítostí oznámit, že se plánovaná konference Ochrana měkkých cílů II.  dne 30.9.2020 neuskuteční. Konference se ale neruší, posouvá se na termín 10.6.2021.

  Program konference zůstává stejný (přikládáme do přílohy), registrace všech zúčastněných i prezentujících zůstává v platnosti za stejných podmínek.

  Vážíme si velmi vašeho zájmu o konferenci i bezpečnostní témata související s ochranou měkkých cílů. Z tohoto důvodu připravíme v následujícím období, kdy nebude možné se ve větším počtu osob fyzicky potkávat, sérii tematických webinářů, které budou reflektovat aktuální bezpečnostní témata. Uvědomujeme si, že se na bezpečnostní hrozby nesmí zapomínat, byť se o nich v současné době méně hovoří.

  Pozvánky na tyto webináře budou automaticky rozesílány všem zaregistrovaným účastníkům konference.

  Rovněž uvítáme případné vaše podněty a témata, případně nabídky na vystoupení, v rámci kterých byste se chtěli podělit o své zkušenosti a znalosti.

  Přejeme vám především mnoho zdraví vám i vašim blízkým a alespoň trochu potřebného klidu v naší každodenní práci!

  Organizační tým konference